bijzonder-lectoraat-vaktherapie_acht-maskers_2020

Kan iemand met een persoonlijkheidsstoornis zijn emoties uiten in beeldende therapie? Dat onderzoeken we binnen dit project.

Doel

Het doel van dit project is het doorontwikkelen van de SERATS, de Self Expression and Emotion-regulation in Art Therapy Scale. Dit is het vervolg op het eerder uitgevoerde deelonderzoek van het promotietraject van Suzanne Haeyen (2018).

De vraag bij dit nieuwe onderzoek is: kan iemand met een persoonlijkheidsstoornis zijn emoties uiten in beeldende therapie? We bekijken of dit meetbaar is via de SERATS.

Aanpak

Voor het onderzoek wordt bij 140 patiënten met een PS-cluster B/C, evenals bij 50 studenten, tegelijkertijd de SERATS en enkele andere vragenlijsten afgenomen, waarmee samenhang verwacht wordt. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met andere specialistische ggz-instellingen voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. We werken samen met een senioronderzoeker/statisticus van GGNet. Deze validatiestudie kan ertoe leiden dat de SERATS een gevalideerd en bruikbaar instrument voor de praktijk blijkt. Dit uiteraard afhankelijk van het resultaat. Indien de SERATS inderdaad een valide instrument blijkt, dan kunnen we dit instrument implementeren in de praktijk. Ook kunnen we het studenten/aankomend beroepsbeoefenaars aanreiken.

Vragenlijst SERATS

Download de SERATS vragenlijst (Nederlands) hier:

Poster SERATS Infographic

Download de infographic hier:

Onze partners

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

We werken binnen dit project samen met GGNet.

Contact over dit project?

Suzanne Haeyen

 • Suzanne.Haeyen@han.nl
 • Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  31906 drie studenten met twee laptops

  Nieuws en artikelen

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.vtps@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop