samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO

De inrichting van de gezondheidszorg verandert in rap tempo. Denk aan een toename van complexe hulpvragen en multimorbiditeit. En aan de verschuiving van Ziekte naar Positieve Gezondheid, aan zorg dichtbij huis. Interprofessionele samenwerking in wijknetwerken is hierbij van belang.

Snelle info

Startdatum

Januari 2017

Einddatum

Juni 2020

Financiering

Ministerie van VWS

Projectleider

Miranda Laurant

Aanleiding van het project

De inrichting van de zorg verandert in een snel tempo door ontwikkelingen op diverse gebieden, zoals de veranderde maatschappij en door uitvoering van beleid van de (lokale) overheid. Dit project helpt om de benodigde veranderingen in de zorg, welzijn en publieke gezondheid, concreet vorm te geven en het onderwijs hierop aan te laten sluiten.

Doel

Het doel van het project is om burgers, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers te ondersteunen in het opzetten en vormgeven van ‘een sterk wijknetwerk’ en kennis te genereren over de inrichting ervan.

In een sterk wijknetwerk zijn de (zorg)vragen en behoeften van burgers het vertrekpunt, wordt zorg geboden conform het concept Positieve Gezondheid en zijn de zorg, welzijn en publieke gezondheid, dicht bij de burger georganiseerd. De bekwaamheden van professionals, burgers en vrijwilligers daarop afgestemd.

bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum

Aanpak

Het project kent een bottom-up, participatieve aanpak. Daarin zijn 5 praktijkvoorbeelden actief gevolgd en beschreven:

 • Proeftuin Ruwaard
 • DementieNet
 • Stichting Wedde dat ’t lukt
 • Zorgplein Lemmer
 • Wijchen Gezond 

Resultaten

Van de 5 praktijkvoorbeelden zijn aparte rapportages gemaakt.

 • Eindrapportage

  De eindrapportage heet Een Sterk Wijknetwerk. Burgers, professionals en onderwijs Samen! Het bevat een meta-analyse van de succesfactoren voor een sterk wijknetwerk en aanbevelingen voor lokale stakeholders en de overheid. 
 • Stappenplan met toolbox

  De opgedane kennis en ervaring is gebundeld in een online stappenplan met toolbox. 

Contact over dit project?

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Partners

Ons Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening werkt voor dit project samen met: 

 • Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH)
 • Radboudumc (IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde)

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop