Community of Practice Dijkmanagement onder druk

null

Aanleiding

Project Prometheus is in 2018 gestart met een veelzijdig consortium van waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven. Dit consortium is gedurende het project, mede door het uitvoeren van trainingen en interesse vanuit de praktijk, een groeiend netwerk geworden van professionals die zich vanuit verschillende invalshoeken bezig houden met assetmanagement voor dijken. Om dit groeiende netwerk in stand te houden en de om de projectresultaten en bevindingen een plek te geven in de waterbouwpraktijk, is een ‘community of practice’ opgericht.

Communities of practice zijn groepen mensen die een zorg of een passie delen voor iets dat ze doen en leren hoe ze het beter kunnen doen door regelmatig met elkaar om te gaan (Wenger-Trayner, 2015).

Prometheus

De community of practice van Prometheus richt zich op de beheerorganisaties van waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het assetmanagement van de dijk: zorgdragen voor de optimale prestatie van de dijk als waterkerend lichaam, afgezet tegen acceptabele risico's en aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levenscyclus van de dijk. Het vinden van een optimale balans tussen kosten, risico's en kwaliteit is een complexe bezigheid (passie), omdat die afweging rekening moet houden met de korte en lange termijn en sprake is van onzekerheden rond planbaarheid en voorspelbaarheid van prestaties, veroudering en interventies.

Onze community of practice vervult drie doelen:

  1. Het op de hoogte houden van leden van de meest recente trainingen en de resultaten die daaruit voortvloeien;
  2. Het areaal aan dilemma’s waarmee de serious games worden gevuld uitbreiden en actualiseren;
  3. Het delen en bediscussiëren van ervaringen in de ‘echte’ praktijk.

Recentste resultaten serious game ‘Dijkdilemma’s onder Druk’

Sinds maart 2021 hebben 67 professionals van waterschappen, provincies, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat deelgenomen aan de training ‘Dijkmanagement onder Druk’. In de training werden zij via praktijkdilemma’s uitgedaagd om impactvolle keuzes te maken onder tijdsdruk. Hun prestatie werd gevisualiseerd in spiegelplots: grafieken die de houding van deelnemers als een spiegel reflecteert. Deelnemers werden beoordeeld op hun mate van interne of externe focus en op hun taakgerichte of opgavegerichte aanpak. De gemiddelde houding van alle deelnemers zijn weergeven in onderstaande spiegelplots. Deze zullen na elke toekomstige training bijgewerkt worden voor leden van de community.

Statistisch significante bevindingen:

  • Beheerders zijn significant taakgerichter dan andere betrokken rollen (adviseurs, ontwerpers, specialisten).
  • Beheerders zijn meer intern georiënteerd dan andere professionals verwachten of wensen.
  • Organisatiemanagers zien zichzelf als meer extern georiënteerd dan andere professionals verwachten of wensen. 

Gemiddelde houding per rol

413062 Gemiddelde houding per rol. Prometheus. SRM

Verschillen tussen werkelijke en ingeleefde rolhouders

413063 Ingeleefde rolhouders. SRM. Prometheus

Reageer, bediscussieer, reflecteer

Communicatie vormt de kern van een community of practice. Onze community of practice houdt haar leden op de hoogte via nieuwsberichten en biedt een chatplatform om hierop te reageren, discussiëren en reflecteren. De chatfunctie wordt momenteel ontwikkeld. Voor reacties kunt u nu terecht bij Maarten Podt.

Gerelateerde artikelen

Promovendus Frank den Heijer

Frank den Heijer is programmamanager Flood defence Assetmanagement bij het Lectoraat Sustainable River Management. Hij begon in februari 2020 zijn promotieonderzoek met de titel Flood defence management - Approach to cope with complexity, keeping development and design creativity in risk reduction.

3f59db72-0cf4-11ee-8e05-02565807075b Promovendus Frank den Heijer in rivierenlandschap

"Klimaatverandering is de grootste uitdaging."

Gilian Koenders studeert Civiele Techniek. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar watermanagement. De rivieren- en zee-aspecten daarvan trekken hem hierin het meeste aan. Daarom heeft hij gekozen voor de minor Sustainable River Engineering.

354385 Portret Gilian Koenders, student minor Sustainable River Engineering

Wie houdt onze voeten droog?

Eind oktober presenteerde het KNMI haar Klimaatsignaal'21. Conclusie: de klimaatverandering verloopt steeds sneller. Wie al die klimaatplannen gaat realiseren? Wat dacht je van: goed geschoolde vakmensen!

256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie

Bouwen met taaie dijken

De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk: de waterspiegel stijgt. Als we niets doen, houden we Nederland niet droog. De praktijk is gelukkig al een tijdje bezig om te onderzoeken hoe de ca. 2.000 kilometer aan dijken die Nederland beschermen tegen de zee, meren en rivieren aangepakt moeten worden. Dit traject moet vóór 2050 gereed zijn

Bescherming tegen water met een keersluis, civiele techniek