Wie houdt onze voeten droog?

Eind oktober presenteerde het KNMI haar Klimaatsignaal'21. Conclusie: de klimaatverandering verloopt steeds sneller. Wie al die klimaatplannen gaat realiseren? Wat dacht je van: goed geschoolde vakmensen!

256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie

Baby's die nu worden geboren, zullen gemiddeld meer klimaatgerelateerde rampen meemaken dan hun 60-jarige grootouders: 7x meer hittegolven, 2,6x meer droogtes, 2,8 meer rivieroverstromingen, 3x meer mislukte oogsten, en 2x meer bosbranden. Iets wat we zoveel mogelijk voor onze toekomstige generaties willen voorkomen. Doen we niets, dan kan dat voor Nederland bijvoorbeeld tussen de 77,5 en 173,6 miljard euro aan klimaatschade tot 2050 betekenen. 

Kortom, er is werk aan de winkel!

Terwijl politici zich tijdens de VN Klimaattop in Glasgow buigen over doelstellingen en plannen, dient de vraag zich ook aan wie al die plannen moeten gaan realiseren.

Klimaatsignaal '21

Een 1e-jaarsstudent van nu zal rond 2073 met pensioen gaan. Wat zal er in die tijd veranderd zijn? 1 meter zeespiegelstijging? 1,5°C opwarming? En hoe wordt er gewerkt? Net-zero (CO2-uitstoot van netto nul) en volledig circulair? Wie weet welke uitdagingen precies te wachten staan en welke technologische mogelijkheden zullen ontstaan....

Terwijl politici zich tijdens de VN Klimaattop in Glasgow buigen over doelstellingen en plannen, dient de vraag zich ook aan wie al die plannen moeten gaan realiseren.

Wat wel zeker is, is dat we voor een enorme technische opgave staan, terwijl er nu al een schrikbarend tekort aan goed geschoolde technici is. Het komt steeds vaker voor dat onze studenten Civiele Techniek al na hun tweedejaars stage een baan aangeboden krijgen. En de vraag neemt vanwege een vergrijzend personeelsbestand de komende jaren alleen maar verder toe. Tegelijkertijd loopt de instroom van watergerelateerde hbo-opleidingen in heel Nederland terug. Een patroon dat we ook bij de bèta-opleidingen in het mbo terug zien.

Willen wij onze voeten droog houden, dan moeten we investeren in goed geschoolde vakmensen. Niet alleen in denkers, juist de doeners zijn ook enorm belangrijk.

Bij de HAN en andere hogescholen wordt dagelijks gewerkt aan het actualiseren en verbeteren van het praktijkgericht onderwijs. Dat proberen we zo goed mogelijk in samenwerking met de praktijk te doen. We staan zeer open voor nieuwe samenwerkingen om de instroom en kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Heb je een idee? Neem contact op of laat een bericht achter!

Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed

Dit jaar was het 600 jaar geleden dat door een combinatie van stormvloed en hoge rivierafvoeren de dijken doorbraken met een van de ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis tot gevolg: de Sint Elisabethsvloed. Vermoedelijk stierven zo'n 2.000 mensen en gingen 30 dorpen in de Grote Zuid-Hollandsche Waard op in de golven. 

349349 Overstroming van een huis