overleg met post-its

Pedagogisch Prioriteitenspel downloaden en uitprinten

Speluitleg

Het spelen van het Pedagogische Prioriteitenspel is eenvoudig en kan zowel in kleine als (zeer) grote groepen ingezet worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal spellen. Eén doosje bevat zes verschillende kaartensets en kan met max. 12 personen gespeeld worden. Bekijk ook de instructievideo. 

Het Pedagogisch Didactisch Prioriteitenspel

Hoe speel je het spel? Bekijk de video

  • Het Pedagogische Prioriteitenspel bestaat uit 6 sets kaartjes met ieder een letter (A, B, C, D E en F). 
  • Elke set bestaat uit 2 keer 6 kaartjes met ieder een andere kleur. Op de kaartjes staan stellingen. 
  • Elke deelnemer zoekt een medespeler. Pak samen één set en zoek een rustige plek op. Maak de set open en verdeel de kaartjes. Elke speler krijgt 6 kaartjes, van elke kleur een. Als het goed is, hebben beide spelers nu dezelfde kaartjes. 
  • Iedere speler legt de 6 gekleurde kaartjes individueel op volgorde van voor het meest belangrijk voor hem/haar (bovenaan) tot minst belangrijk (onderaan). Hierbij mag niet overlegd worden met de medespeler. 
  • Allebei klaar? Schuif de in volgorde gelegde kaartjes naast die van je medespeler en ga het gesprek aan over verschillen en overeenkomsten in jullie volgordes. Probeer uit te leggen waarom je iets (heel) belangrijk vindt of waarom juist niet. De ander stelt vragen en/of brengt het eigen perspectief in. Let op, het is een dialoog, géén discussie. Je medespeler hoeft niet overtuigd te worden. 
  • Als alles is gezegd, pas je waar nodig jouw volgorde aan en vul je jouw kleurenvolgorde in op het scoreformulier onder de juiste letter in: van meest belangrijk (6 punten) tot minst belangrijk (1 punt).  
  • Klaar? Ieder gaat op zoek naar een andere gesprekspartner en kiest een nieuwe set (met een andere letter) en speelt het spel opnieuw. Wissel zo 4, 5 of 6 keer. Tel na de laatste ronde de punten per kleur op. Welke kleuren scoren het hoogst? 
  • Bekijk in de hand-out met welke ‘type’ deze kleur overeenkomt. Herken je jezelf hierin? Is dit ook al in jouw handelen voor de klas zichtbaar? 

Groepsverdeling

Plenair kan het spel worden afgesloten met vragen als: ‘Wie is verrast door de uitkomst?’, ‘Hoe zijn de verschillende legitimatie-typen verdeeld over de groep?’ en ‘Wat betekent dat voor het werken in een lerarenteam? Door de scoreverdeling op het bord te tekenen, wordt zichtbaar hoe de groep verdeeld is.