bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Iedere werkdag denk je als sociaal werker na over de vraag hoe je handelt. Welke interventies zet je in bij welke casus en hoe verantwoord je je keuze? Keuzes kunnen gemaakt worden op 3 niveaus. De ontwikkelde gesprekshandleiding, kaartenset en e-learning ondersteunen sociaal werkers bij hun keuze.

Snelle info

Projectleider:

Lisbeth Verharen 

Status:

Afgerond

Subsidieverstrekker:

Regieorgaan SIA

Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen. Emet de sociale kwaliteit van de samenleving rond maatschappelijke kwesties als eenzaamheid, armoede en schulden. Zij zijn daarbij gericht op het realiseren van belangrijke waarden als sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit en menselijke waardigheid. Sociaal werkers interveniëren op drie niveaus: ​

 • het niveau van de individuele inwoner/huishouden/gezin;
 • het niveau van de groep/buurt/wijk/gemeenschap;
 • het maatschappelijk niveau: organisatie/beleid/samenleving.
 • 403548 Screenshot van film over swan-kaartjes

  Gesprekstool en kaartenset

  Met de gesprekstool krijgen sociaal werkers een completer beeld van wat van invloed is op de praktijksituatie en welke mogelijkheden tot interventies dit oplevert. Aan de hand van de kaarten worden drie rondes doorlopen. In elke ronde staan een hoofdvraag en een opdracht centraal die door de deelnemers in dialoog beantwoord en verkend worden. Iedereen zet zijn expertise in. De praktijksituatie wordt bekeken vanuit meerdere perspectieven. Dit leidt tot meer verdieping, andere inzichten en het stimuleren van vervolgacties.

 • 31695 null

  E-learning

  Met de gratis e-learning cursus nemen we sociaal werkers, docenten en studenten van sociaal werk-opleidingen mee in hoe je de gesprekstool en kaartenset gebruikt. De e-learning is interessant voor sociaal werkers en studenten sociaal werk, die beter willen worden in zorgvuldig afwegingen maken over hoe je gaat handelen en op welke niveaus je dit kunt doen. Met sociaal werkers bedoelen we alle takken van sport van het sociaal werk. Dus maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, ambulante begeleiders  GGZ, jongerenwerkers, sociaal werkers in wijkteams, etc. De training is ontwikkeld in samenwerking met Movisie.

 • Factsheets, artikelen en meer

  Binnenkort verschijnen op deze pagina ook enkele factsheets, een poster en artikelen.

 • Fases in het onderzoek

  Het onderzoek heeft 4 fases doorlopen:

  - Fase 1: Inzicht in besluiten rondom interventies
  - Fase 2: Ontwerpen van de tool
  - Fase 3: Testen van de tool 
  - Fase 4: Uitrol van de tool 

Trainer Melanie de Kater vertelt

Video over de SWAN kaartenset

Onze partners

281057 Logo van movisie

Contact over dit project?

Lisbeth Verharen, HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteit

 • lisbeth.verharen@han.nl
 • Mariël van Pelt, senior adviseur en onderzoeker Movisie

 • m.vanpelt@movisie.nl.
 • Lectoraat
   

  Versterken van Sociale Kwaliteit

  Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

  Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

  Publicaties

  Vanuit het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht in de databank HAN Publicaties.

  handen met documenten