meisje oefening tandheelkunde op pop

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interproffessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2019

Looptijd

5 jaar

Subsidie

NWO Lerarenbeurs

Projectleider

Ria Kersbergen

Aanleiding van het project

Professionals in de gezondheidszorg werken steeds meer interprofessioneel samen om complexe zorgvragen adequaat en efficiënt op te pakken. Dit geldt ook voor de mondzorg. Interprofessioneel onderwijs bereidt de toekomstige professional voor op het doelmatig inzetten van de juiste zorg, waarbij je ieders rol en verantwoordelijkheid benut. We onderzoeken interprofessioneel leren en samenwerken in het onderwijs en de toepassing ervan in de beroepspraktijk. 

Doel

Dit project heet voluit: Interprofessioneel opleiden voor samenwerking in een Student-Run-Dental-Clinic (SRDC) en in de beroepspraktijk met nieuwe professionele rollen.

Doel van dit project is bij te dragen aan  inzichten op het gebied van interprofessioneel samenwerken en opleiden. Inzichten die ook relevant zijn  voor andere onderwijssettingen dan de mondzorg. En voor de kennisontwikkeling op het gebied van taakherschikking. Studenten van de opleiding Mondzorgkunde werken mee aan de uitvoering van onderdelen van het onderzoek.

docent kijkt mee tijdens praktijk oefening
Samenwerken tijdens praktijkoefening mondzorgkunde en tandheelkunde

Onze partners

Vanuit de HAN werken we binnen dit project samen met het Radboudumc en de Radboud Health Academy. 

Ria Kersbergen wordt bij haar promotieonderzoek begeleid door:

 • prof. dr. Nico Creugers, hoogleraar T Restauratieve Tandheelkunde aan Radboudumc, Tandheelkunde
 • prof. dr. Lia Fluit, hoogleraar Innovatief en persoonsgericht en leren en werken in de gezondheidszorg aan Radboudumc, Radboud Health Academy
 • dr. Miranda Laurant, HAN-lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening
 • Wietske Kuijer, onderzoeker Kenniscentrum Publieke Zaak en Radboud Health Academy 

Achtergrond

De Student-Run-Dental Clinic ( SRDC) is een onderwijssetting van de HAN-opleiding Mondzorgkunde en Tandheelkunde van het Radboudumc. Studenten werken er samen tijdens patiëntbehandelingen, als voorbereiding op hun toekomstige beroepspraktijk. Ze leren tot effectieve professionele samenwerking te komen. Met als doel: een betere zorg voor de patiënt. 

Er is een combinatie van samenwerken in opleiden, de SRDC als praktijksetting én onderzoek. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van nieuwe visies op leren in netwerken en op de 'skill mix': een optimale inzet van professionals in de gezondheidszorg. 

Betrokken opleiding

Mondzorgkunde

Numerus fixus opleiding 

Voor een gezonde mond! Als mondhygienist motiveer je mensen tot gedragsverandering en geef je inzicht in hun leefstijl. Bij HAN Mondzorgkunde word je in 4 jaar tijd opgeleid tot preventiespecialist in de mondzorg.

studenten oefenen op elkaar

Contact over dit project?

Ria Kersbergen

Projectleider

 • ria.kersbergen@han.nl
 • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

  Nieuws

  Bruikbare instrumenten uit toolbox Een Sterk Wijknetwerk

  In wijken worden juist in tijden van corona veel initiatieven ontplooid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij zijn vaak diverse organisaties, hulpverleners en vrijwilligers betrokken. Hou houd je als initiatiefnemer dan het overzicht? Hoe weet je wie er betrokken (moeten) zijn en wie je er nog bij kan vragen? De instrumenten uit de toolbox Een Sterk Wijknetwerk kunnen je hierbij helpen.

  Annelies Peters
  28 oktober 2020
  null

  De praktijk van een sterk wijknetwerk, hoe ontwikkel je dat?

  Het ontwikkelen van sterke wijknetwerken is niet eenvoudig. Tijdens een bijeenkomst van het HAN project ‘Sterk Wijknetwerk’ op 20 februari deelden projectleiders van succesvolle en beginnende wijknetwerken hun ervaringen.‘Samenwerken in netwerken met professionals en burgers klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het vaak niet.’

  HAN Redactie
  18 maart 2020
  bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum

  Focus Health: “Het wordt écht iets van ons allemaal”

  Afgelopen jaar heeft de HAN vol ingezet op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Met succes, vinden Lisbeth Verharen en Eva Verhoeven van het kernteam Health. “We hebben helder kunnen maken wat onze ambities zijn en proeven veel enthousiasme om samen de schouders eronder te zetten.”

  HAN Redactie
  16 december 2019
  null

  Gelijkwaardigheid als basis voor sterk zorgnetwerk

  Of het oké is om als welzijns- of zorgprofessional mensen met een lagere sociaal-economische status anders te benaderen? Ja, júist, vindt Wendy Kemper. Ze doet onderzoek naar de interactie in zorgnetwerken rondom thuiswonende ouderen. En ziet hoe belangrijk het is om verschil te maken. Tijdens HAN unexpected x innovate gaat ze erover in discussie.

  HAN Redactie
  26 september 2019
  Ouderenzorg

  ‘Gezondheid organiseren’: nieuw leerboek verpleegkundigen

  Als verpleegkundige meer weten over het organiseren van de gezondheidszorg? In het nieuwe leerboek 'Gezondheid organiseren' leggen Miranda Laurant (HAN-lector) en Hester Vermeulen (hoogleraar Verplegingswetenschappen Radboudumc) uit hoe verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich nemen om echt gezondheid te organiseren. Op 6 februari is dit nieuwe leerboek in Houten tijdens een bijeenkomst met een paneldiscussie gepresenteerd.

  HAN Redactie
  11 februari 2019
  ziekenhuisgang met dokters en patiënt in bed

  HAN actieonderzoek in project nieuw zorglandschap Afferden

  Het ambitieuze project 'Op weg naar een nieuwe (zorg)landschap' is begin april gestart. Het doel is de ontwikkeling van een dorpscontract of fonds waarin de financiële middelen die in de gezondheidszorg bespaard worden door anders te werken, weer ten goede komen aan de inwoners van Afferden. Het project is voor de 1e fase van een jaar gefinancierd door de Provincie Limburg met de gemeente Bergen als penvoerder. De HAN is mede-aanvrager van het project en voert het actieonderzoek uit.

  HAN Redactie
  19 april 2019
  ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

  Lidy Okkerman gepromoveerd op middenmanager en kostenbeheersing

  De middenmanager in het ziekenhuis moet de kwaliteit en veiligheid van zorg bewaken en met zijn of haar afdeling met minder geld hetzelfde doen of met hetzelfde geld méér doen. Welke methoden, kennis en kunde zijn daarvoor nodig en hoe kan de organisatie daarin faciliteren? Voor Lidy Okkerman, onderzoeker bij het HAN-lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en docent bij diverse bachelor- en masteropleidingen, vormden deze vragen het uitgangspunt van onderzoek. Zij is op 3 december bij de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het onderzoek 'De middenmanager en kostenbeheersing in het ziekenhuis'.

  HAN Redactie
  11 december 2018
  ambulance bij ingang ziekenhuis

  Matchmaking Health levert inspirerende projectvoorstellen op

  HAN Health zet ook dit jaar de schouders onder het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Tijdens een 2e matchmaking werkten onderzoekers en docenten van verschillende academies een aantal projectvoorstellen uit. Intersectoraal én interdisciplinair.

  HAN Redactie
  27 januari 2020
  Matchmaking

  Meetinstrumenten voor interprofessioneel samenwerken

  Bij interprofessionele samenwerking werken verschillende professies met elkaar samen om de best passende zorg te bieden. Hoe krijg je inzicht in de wijze waarop die samenwerking verloopt? In het project Een sterk wijknetwerk zijn hiervoor handige meetinstrumenten verzameld. Ze maken deel uit van een online toolbox en kunnen aan de eigen werksituatie worden aangepast.

  Annelies Peters
  23 november 2020
  hartslag monitor

  NVMO Onderwijsinnovatieprijs nominatie Masterkliniek Mondzorgkunde en Tandheelkunde

  Bij civiele techniek leer je alles over de bovengrondse én ondergrondse

  HAN Redactie
  29 oktober 2019
  docent kijkt mee tijdens praktijk oefening

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop