Muntgeld op een dambord

In gezinnen waar de financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen, met behulp van zakgeld, te ondersteun

Snelle info

Status

Loopt

Startdatum

2018

Looptijd

4 jaar

Projectleider

Carinda Jansen

Aanleiding van het project

Voor sommige gezinnen is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. Bijvoorbeeld omdat het geld ontbreekt om zakgeld te geven, óf omdat zakgeld geen gebruik is in het land van herkomst. Tijdens het zakgeldproject worden kennis en vaardigheden aangeleerd waarmee financieel risicogedrag tegen wordt gegaan. Om de kinderen praktisch te leren omgaan met geld ontvangen zij zakgeld dat de functie vervult van ‘leergeld’. Door met hun ouders te oefenen met eigen geld maken zij zich financiële competenties eigen.

Doel van het project

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen werken het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN en Bindkracht10 binnen het Zakg€ldProject aan het voorkomen of doorbreken van generatie-armoede. Dit doen we samen met ouders, kinderen en ervaringscoaches. Door de kennis en inzichten die we opdoen in dit project ontwikkelen we, met en voor ouders en kinderen in financiële achterstandssituaties, concrete producten of interventies om de financiële zelfredzaamheid van hun kinderen te versterken.

Hoe?

Ouders ontmoeten elkaar gedurende een half jaar tien keer in bijeenkomsten begeleid door professionele coaches van Bindkracht10 én minstens één ervaringscoach. Vijf van de tien bijeenkomsten vinden plaats met ouders én kinderen. Bij iedere bijeenkomst ontvangen de ouders zakgeld, volgens Nibud-standaarden, voor hun deelnemende kind(eren). 

Naderhand zijn er aanvullende peer-to-peer-bijeenkomsten voor en door deelnemers en belangstellende andere ouders. Ook wordt een effectonderzoek gedaan door de HAN en een studentonderzoek door studenten van de HAN.

 

moeder aan telefoon pakt schouder kind
Leer kinderen omgaan met geld

Resultaten

Waar een klein project groot in is, is een artikel geschreven door onderzoekers en sociale professionals Carinda Jansen, Bibi Ansari, Martine Geelen en Lisbeth Verharen. Het artikel beschrijft de gezamenlijke constructie van een interventie.

Onze partners

Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en Bindkracht10 zijn de initiatiefnemers en voeren het project uit. Steun komt vanuit de Rabobank, Gemeente Nijmegen en de Radboud Universiteit.

Contact over dit project?

Neem voor meer informatie contact op met Carinda Jansen (Carinda.Jansen@han.nl). 

LectoraatVersterken van Sociale Kwaliteit

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht. 

handen met documenten