Ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Phyisician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum

2016

Subsidie

Ministerie van VWS

Projectleider

Miranda Laurant

Aanleiding van het project

Het ministerie van VWS zet al jaren in op het verschuiven van taken in de zorg. Taakherschikking kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg namelijk flink verbeteren. In hoeverre zijn taken werkelijk verschoven naar hoogopgeleide zorgprofessionals in de ouderenzorg?

Doel

Dit onderzoek had 2 doelen: 

  • In kaart brengen hoe de inzet van hoogopgeleide zorgprofessionals nu is geregeld binnen de ouderenzorg. Is er inderdaad een taakherschikking geweest? Zijn er verschillen tussen organisaties? 
  • Het ontwikkelen van een raamwerk waarmee professionals en bestuurders ondersteund worden bij de implementatie van taakherschikking in de ouderenzorg.
  • Resultaten

    Eindrapport Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van hoogopgeleide zorgprofessionals nog in de kinderschoenen staat.
  • Raamwerk implementatie taakherschikking in ouderenzorg

    Hiermee kunnen landelijke beroepsverenigingen en -koepels in gesprek gaan over de invulling van taakherschikking in de ouderenzorg. Ook biedt het handvatten voor organisaties om de personeelssamenstelling zo in te richten dat de juiste professional op de juiste plek bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg. 

Onze partner

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek. We werkten binnen dit project samen met: Radboudumc.

Achtergrond

De hoogopgeleide zorgprofessionals vormen een relatief nieuwe beroepsgroep met zelfstandige bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de wet. Taakherschikking kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg flink verbeteren. We vertellen je graag meer over de achtergrond van dit project.

studenten praten met docent met ziekenhuisbed

Betrokken opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor

Leer hoe je patiënten op hoogwaardig niveau patiënten de zorg kunt verlenen die ze nodig hebben. Word verpleegkundige. Kies HAN Verpleegkunde voltijd in Nijmegen!

student op bed met gips om been

Verpleegkunde

Deeltijd Bachelor

Ontwikkel je tot een verpleegkundige op hbo-niveau die voldoet aan eisen die het beroepsprofiel Nursing 2020 aan verpleegkundigen stelt en vergroot je mogelijkheden in de zorg met hbo-v deeltijd!

Studenten hangen infuus op

Contact over dit project?

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop