Verpleegkundige handeling

Innovaties voor betere zorg vinden moeilijk de weg naar de zorgpraktijk. Dat komt deels door complexe regelgeving. Maar ook patiënten en professionals hebben tijd nodig om de innovatie te gebruiken. Vaak duurt het traject van idee naar brede toepassing vele jaren. Hoe verkorten we dit?

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum

2015

Looptijd

3 jaar

Aanleiding van het project

Innovaties in de zorg maken dat zorgvraag en zorgaanbod beter op elkaar afgestemd worden. Maar voordat innovaties ook werkelijk zijn doorgevoerd én iedereen weet hoe ermee te werken, zijn we vaak vele jaren verder. Zonde van de tijd. Op welke manier zorgen we dat dit proces sneller gaat?

Doel

Het uiteindelijke doel is het verkorten van het proces naar brede toepassing van innovaties. 

Om dit doel te bereiken, hebben we verschillende fieldlabs opgezet. Een Fieldlab is gehuisvest is binnen een zorginstelling. Hier testen we het gebruik van nieuwe hulpmiddelen en werkwijzen in de praktijk. Zo kunnen we snel bepalen of- en hoe de innovatie breed ingezet kan worden in de zorg. 

Resultaten

Er zijn inmiddels 2 fieldlabs opgezet: 

  • Fieldlab Gehandicaptenzorg 
    Centraal thema is de aansluiting van technische mogelijkheden op de wensen en vragen van de zorginstellingen. Alertheid, eigen regie, medisch ongemak en fysieke en emotionele belasting zijn hier belangrijke aandachtspunten. 

  • Fieldlab Eerstelijnszorg 
    Ten eerste is preventie hier belangrijk. Welke innovaties verleiden mensen tot gezond(er) gedrag? Zodat mensen langer gezond, zelfstandig en zelfredzaam zijn? Ten tweede is gebundelde zorg belangrijk. Omdat Nederland vergrijst hebben steeds meer mensen chronische ziekten en aandoeningen. Vaak zelfs meerdere tegelijkertijd. De themalijn gebundelde zorg richt zich op zorgproducten die oplossingen bieden voor de uitdagingen die multimorbiditeit ons stelt. Als laatste een belangrijk thema: integraal & digitaal. Deze themalijn streeft naar verbetering van ICT-systemen. Voor een snellere en effectievere uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en eerstelijns-en tweedelijns zorgprofessionals. 

Onze partners

  • Siza 

  • Philadelphia 

  • ’S Heerenloo 

Achtergrond

Werkwijze Fieldlab
Zorggebruikers, zorgverleners, bedrijven en kennisinstellingen kijken samen wat nodig is voor een betere zorg. En hoe de innovatie in de markt gezet kan worden. Bedrijven testen hun nieuwe producten in de omgeving waar de producten voor bedoeld zijn. De kennis van de tekentafel wordt aangevuld met ervaringen en tips van de gebruikers. Al in de ontwikkelfase wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van patiënten en zorgverleners. 

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht. 

Nieuws

Lector Erik de Vries aangesloten bij pilot Lerend Evalueren Ministerie van VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) experimenteert met vernieuwende vormen van beleidsevaluatie in de pilot Lerend Evalueren. De pilot wordt begeleid door een onafhankelijke review board, waar Erik de Vries, lector Innovatie in de Publieke Sector, sinds de start lid van is.

HAN Redactie
08 mei 2019
Studenten zittend op stoelen bij lage tafel
Centre of Expertise Sneller Herstel

Samenwerking versterken op het gebied van innovatie

Het Centre of Expertise (CoE) Sneller Herstel heeft op het gebied van onderwijs en onderzoek al een hechte band met regionale partners. Om nóg meer voor elkaar te kunnen betekenen op het gebied van revalidatie gaat het CoE zich richten op innovatie.

HAN Redactie
25 februari 2021
33006 meter om enkel heen
Ervaringen proeftuin e-health

Nieuw boek: innovatiereis Field Lab Eerstelijnszorg

Wie wil innoveren, ontkomt er niet aan: het inrichten van innovatieruimte zoals field labs of proeftuinen. Actieonderzoekers Koen Dortmans (HAN), Erik de Vries (HAN) en Henk Schers (Radboudumc/STIELO) delen hun ervaringen met het Field Lab Eerstelijnszorg in het boek ‘Innovatiereis van een proeftuin voor e-health’. Met kwesties, leermomenten en antwoorden.

HAN Redactie
02 februari 2021
Boek van Koen Dortmans, actieonderzoeker bij Publieke Zaak, Lectoraat Innovatie in Publieke Sector, samenwerking Field Lab Eerstelijnszorg
Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector

Vertrek lector Erik de Vries

Erik de Vries (lector Innovatie in de Publieke Sector) gaat een nieuwe uitdaging aan buiten de HAN. De Academie Mens en Maatschappij wenst hem veel succes bij de gemeente Amsterdam. Besloten is om het lectoraat Innovatie in de Publieke sector niet te continueren.

HAN Redactie
10 september 2021
Samenwerken, post-it plakken, proces
Lectoraat
 

Innovatie in de Publieke Sector

Het is onze missie als lectoraat om het innovatievermogen van organisaties in publieke domeinen te vergroten. Wij willen er aan bijdragen dat ze blijven aansluiten op maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Samenwerken, post-it plakken, proces