Lector Erik de Vries aangesloten bij pilot Lerend Evalueren Ministerie van VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) experimenteert met vernieuwende vormen van beleidsevaluatie in de pilot Lerend Evalueren. De pilot wordt begeleid door een onafhankelijke review board, waar Erik de Vries, lector Innovatie in de Publieke Sector, sinds de start lid van is.

Studenten zittend op stoelen bij lage tafel

De Rijksoverheid experimenteert in deze regeerperiode met vernieuwende vormen van beleidsevaluatie in de Operatie Inzicht in Kwaliteit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) loopt hierin voorop met de pilot Lerend Evalueren.

Tussen 2018 en 2022 worden in deze pilot 20 verschillende beleidsthema’s op vernieuwende wijze geëvalueerd.

Beleidsambtenaren en evaluatiebureaus worden uitgedaagd om de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid in beeld te brengen. Hierdoor leren bewindslieden, ministerie en de Tweede Kamer de effectiviteit van nieuw beleid te bepalen.