Goed bestuur

De HAN is een maatschappelijke instelling. We verantwoorden ons open en transparant naar onze omgeving. We willen daarbij beoordeeld worden op het realiseren van onze doelstellingen.

close-up notitieblok tijdens hoorcollege

We gaan de dialoog aan met betrokken stakeholders over ons beleid. Hiermee sluit de HAN zich aan bij de Branchecode goed bestuur hogescholen. We leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag en op deze pagina.

Integriteitscode

De Integriteitscode van de HAN bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat we binnen onze kennisinstelling voeren. Alle handelingen die binnen de HAN worden verricht en alle regelgeving die binnen de HAN geldt, moeten in overeenstemming te zijn met deze grondslagen.

Klokkenluiderregeling

Medewerkers en studenten kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie, rapporteren over vermeende onregelmatigheden. Hiervoor is de klokkenluiderregeling opgesteld. Deze regeling is onderdeel van het studentenstatuut. Dit statuut kun je bekijken op de pagina Rechten en plichten.

Klachtenregeling Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk

Medewerkers en studenten kunnen zonder gevaar voor hun eigen studieloopbaan of rechtspositie ongewenst gedrag rapporteren. Hiervoor geldt de Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.

Bureau Klachten en Geschillen

Een student kan een klacht of geschil hebben dat erg gevoelig ligt. Of: een gesprek met de persoon op wie de klacht betrekking heeft, of de persoon die daar gezien zijn positie het meest voor in aanmerking komt, is weinig zinvol. Bijvoorbeeld als de klacht betrekking heeft op ongewenste intimiteiten. De student kan zijn klacht of geschil dan indienen bij het Bureau Klachten en Geschillen.