Goed bestuur

De HAN wil zich als maatschappelijke instelling open en transparant verantwoorden naar haar omgeving.

Hiermee sluit de HAN aan bij de Branchecode goed bestuur hogescholen. Hierover verantwoordt de HAN zich in het jaarverslag en op deze website.

Integriteitcode

De Integriteitcode van de HAN bevat de grondslagen van het integriteitbeleid dat binnen de HAN wordt gevoerd. Alle handelingen die binnen de hogeschool worden verricht en alle regelgeving die binnen de hogeschool geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze grondslagen.

Klokkenluiderregeling

Medewerkers en studenten kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.

Klachtenregeling Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk

Medewerkers en studenten kunnen zonder gevaar voor hun eigen studieloopbaan of rechtspositie ongewenst gedrag rapporteren. Hiervoor geldt de Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.

Bureau Klachten en Geschillen

Als een student een klacht of geschil heeft die erg gevoelig ligt of als een gesprek met de persoon op wie de klacht betrekking heeft of de persoon die daar gezien zijn positie het meest voor in aanmerking komt weinig zinvol is – bijvoorbeeld als de klacht betrekking heeft op ongewenste intimiteiten – kan de student zich wenden tot het Bureau Klachten en Geschillen. Binnen de HAN zijn er de volgende officiële organen:

Klachten

  • Klachtencommissie Grensoverschrijdend gedrag
  • Overige klachten worden afgehandeld door instituutsdirecteur, faculteitsdirecteur of College van Bestuur, afhankelijk van het soort klacht

Bezwaar/Beroep

  • College van Beroep voor de Examens
  • Geschillenadviescommissie

Alleen bezwaren tegen een besluit van de examencommissie dienen rechtstreeks bij de examencommissie ingediend te worden. Voor het adres kun je contact opnemen met het secretariaat van je eigen opleiding. Meer informatie hierover staat op HAN Insite (inloggen met je HANaccount).