Strategisch partnerschap Rijnstate - HAN

In januari 2023 legden Rijnstate en HAN hun nieuwe samenwerking vast in een overeenkomst. Daarin staat dat we het theoretisch onderwijs en het praktijkonderwijs meer gaan samenbrengen. Ook willen we gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Leren, onderzoeken en innoveren worden meer deel van het dagelijks werk.

2de54b7a-0cfd-11ee-ad8d-02565807075b De dagvoorzitters stellen vragen aan het bestuur van de HAN en Rijnstate over de samenwerking.

Samenwerkingsovereenkomst

Met de samenwerkingsovereenkomst spelen we in op de grote uitdagingen in de zorgsector. Er is veel uitstroom onder zorgprofessionals, en tegelijkertijd neemt door vergrijzing de vraag naar zorg in de komende jaren juist toe. Om die ontwikkelingen goed op te vangen, gaan Rijnstate en de HAN het opleiden van zorgprofessionals meer verweven met de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. Samen maken we werk van zorginnovatie. 

2e54fa9c-0cfd-11ee-baf8-02565807075b Yvonne de Haan, Christine de Vries, Gerjanne ter Beest en Hans Schoo ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen de HAN en Rijnstate.

Vernieuwende stageplaatsen

In de samenwerkingsovereenkomst staat onder andere dat Rijnstate en de HAN het theoretisch onderwijs en het praktijkonderwijs meer gaan samenbrengen. Ook willen we gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uitvoeren, en dit zo organiseren dat de onderzoeksresultaten direct gebruikt kunnen worden in de dagelijkse gezondheidszorg.

In de overeenkomst staat ook dat Rijnstate en de HAN meer stageplekken en mogelijkheden voor zij-instromers willen creëren. Leren, onderzoeken en innoveren worden meer deel van het dagelijks werk. Dat maakt de overgang van student naar professional kleiner, en biedt meer ruimte aan vernieuwing op de werkvloer.

 

Toekomstbestendig

“De samenwerking is het mooie resultaat van overleg tussen de HAN en ons ziekenhuis. We kunnen elkaar versterken. Dat moet ook, want de personele uitdagingen zijn groot. Door deze samenwerking verwacht ik dat we deze uitdaging beter aan kunnen. We kijken echt uit naar de eerste resultaten,” zegt Rijnstate-bestuurder Hans Schoo, die de overeenkomst ondertekende namens het ziekenhuis. Schoo benadrukt dat de VSR van Rijnstate, de Verpleegkundige Staf Raad, een prominente rol heeft gespeeld bij de invulling van de samenwerking.

Namens de HAN tekende Christine de Vries, directeur van de Academie Gezondheid en Vitaliteit. De Vries: “Met deze vergaande samenwerking integreren we onderwijs, praktijk en onderzoek binnen de HAN en Rijnstate. We versterken elkaar in synergie: samen bereiken we meer dan los van elkaar. 

485391 Gebakjes ter ere van de samenwerkingsovereenkomst HAN-Rijnstate

Waar staan we nu?

Rijnstate en de HAN werken al langer samen op het gebied van opleiden en onderzoek. Samen zijn er al verschillende Leer- en Innoveer afdelingen (LIA) binnen het ziekenhuis opgezet waar de DOP-ers Marieke Oosterhuis en Bastiaan Ort namens de HAN aan zijn verbonden.

Vier leer- en innoveer afdelingen

Momenteel zijn er vier LIA’s operationeel, namelijk de verpleegafdelingen Orthopedie, Geriatrie, Acute opname afdeling (AOA) en Nefrologie. Hierbij is primair ingezet op het verder ontwikkelen van het leer- en ontwikkelklimaat, en zijn groepen studentonderzoekers geplaatst om onderzoek vorm te geven. Ook worden de LIA’s actief betrokken bij ziekenhuisbreed onderzoek, en worden momenteel verkenningen uitgevoerd om ziekenshuisbreed verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Ook wordt op korte termijn een verpleegkundige senioronderzoeker geworven, om ons gezamenlijke onderzoek en innovatie breder vorm te geven.

In het najaar starten we naar verwachting met twee nieuwe Leer- en Innoveer afdelingen.

Contact

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met Paul Rood, projectleider, via paul.rood@han.nl.

Nieuws en artikelen

69acfa60-5bbb-11ee-a86f-f17a68126999 Beeld passend bij het project Helpende Hand, van het lectoraat Technologie voor Gezondheid.
560339 Sfeerfoto Jacques van Hoof tijdens het IMHA tekenmoment op 15 september 2023
541744 Winnaars van het Symposium Praktijkinnovatie in Zorg en Welzijn met hun prijs. Editie 2023.
540072 Zorgtechnologie.
532778 Evenement in Kasteel Wijchen vanuit Lab en Werkplaats Wijchen over sociale kwaliteit
109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame