Missie en visie

Wat is onze uitgangspositie? Waar willen we naar toe? Kortom, wat is de missie en visie van de HAN?

scrummen aan picknicktafel

Onze missie

Onze missie is: Het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap. En: het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving.  

De HAN wil mensen laten groeien als professional én als persoon, maar ook een springplank bieden naar een betekenisvolle toekomst. Wij leiden op tot zelfbewuste mensen die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en de beroepspraktijk kunnen vernieuwen. Dit vraagt om een discipline-overstijgend perspectief, dat leren en innoveren stimuleert.  

Door middel van professionele leergemeenschappen waarin onderwijs en onderzoek, student en werkveld met elkaar verbonden zijn, gaan we voor maximale persoonlijke impact en maatschappelijke innovatie. 

Onderwijsmissie en -visie 

  • Ons onderwijs is intensief en inhoudelijk van hoog niveau.  
  • Contactonderwijs vormt de kern van onze onderwijsleeromgeving.  
  • We dagen studenten uit hun verblijf aan de HAN optimaal te benutten voor het ontwikkelen van hun talenten en passies, in elke fase van hun loopbaan.  
  • Wij spelen daarbij in op de verschillende leerstijlen van studenten en bieden hun de ruimte om verschillende leerroutes te volgen. 

Meer weten? Lees de Onderwijsmissie en -visie (pdf).

Hoe onderscheidt de HAN zich?

Wij blinken uit op de kwaliteit, intensiteit en impact van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Dat doen we op zo'n manier dat wij gediplomeerde professionals afleveren die uitstekend gekwalificeerd zijn, nieuwe wegen durven te exploreren, zichzelf voortdurend ontwikkelen, maatschappelijk betrokken zijn en varen op een moreel kompas. 

Wij blinken uit in de wijze waarop we binnen de HAN met elkaar samenwerken, namelijk vanuit het principe van 'kwaliteitscultuur'.  

Dat betekent een systematische focus op: 
a) de inhoud en kwaliteit van het werk; 
b) de professionele verantwoordelijkheid die eenieder daarvoor neemt, en; 
c) een sfeer die zich kenmerkt door collegiale inspiratie, samenwerking, trots en vertrouwen. 

Onderzoek en onderwijs liggen dicht bij elkaar 

Onderwijs en onderzoek zijn als gelijkwaardige pijlers dichtbij elkaar georganiseerd. Onderzoek is duidelijk aanwezig in de leeromgeving van studenten. Dit geeft (beginnende) professionals een kritische, onderzoekende en innovatieve houding. 

We richten ons op deze thema’s, die we focusgebieden noemen: 

Smart Region vormt daarbij een verbindende en versterkende schakel tussen Fair Health en SEE, gericht op het realiseren van een innovatieve en ondernemende regio waar het niet alleen goed werken is maar ook wonen, leren en recreëren. 

Met name ons onderzoeksportfolio is steeds meer afgestemd op deze verbindende focusgebieden. Daarmee dragen ze bij aan ons profiel, bovenop ons aanbod als brede hogeschool. 

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteit van ons onderwijs nog beter maken. In ons plan over de kwaliteitsafspraken lees je hoe we dat gaan doen. Waar besteden we onze kwaliteitsgelden aan? 

Lees het plan Kwaliteitsafspraken

Over ons koersbeeld

Wat willen we bereiken in de periode 2022 - 2028? Lees het in ons nieuwe koersbeeld. Een tip: het document telt 48 pagina's, en bevat veel grote kleurvlakken en foto's. Sta daar even bij stil voordat je een printopdracht geeft!

310972 Interne communicatie campagne studenten, Tonian Campbell en Lesley Beaupain