HAN Koersbeeld 2022-2028

2ba1c42c-0cf5-11ee-b24d-02565807075b Interne communicatie campagne studenten, Tonian Campbell en Lesley Beaupain
yes

Wat willen wij in de periode 2022-2028 bereiken? Onze ambities staan in het nieuwe koersbeeld: 'Voor een slimme, schone en sociale wereld van morgen.' Op deze pagina lees je de need-to-knows uit dit koersbeeld.

Het koersbeeld in het kort

Nu en morgen
 

Onze 6 strategische doelen

Voor de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen zijn slimme, schone en sociale oplossingen nodig. Hoe draagt de HAN hier aan bij? Door onszelf 6 doelen te stellen:

 • Studenten worden maatschappelijk betrokken wereldburgers.
 • Studenten en medewerkers worden digi- en datavaardig.
 • We richten ons onderwijs flexibel in.
 • We gaan duurzame verbindingen aan met onze partners.
 • We stemmen ons portfolio voor professionals af met het werkveld in de regio.
 • Studenten voelen zich een leven lang verbonden met de HAN.
305272 Foto van een wenteltrap voor artikel op lectoratenpagina Finacial Control
De wereld van morgen
 

Deze ontwikkelingen bepalen onze strategie

De wereld verandert, de HAN verandert mee en de HAN is tegelijk een bron van verandering. Om in de wereld van morgen het verschil te kunnen maken, leggen we de focus op 3 ontwikkelingen die onze omgeving ons meegeeft:  

 • Duurzame verbindingen   
 • Wendbare en reflectieve professionals   
 • Digitalisering en technologische transformatie
314138 null
Centrale thema's
 

We maken ons fundament sterker

Een nieuw koersbeeld... Gooien we daarmee ons vorige instellingsplan overboord? Natuurlijk niet! We blijven werken aan de centrale thema’s uit dat plan, aan het fundament voor onze studenten en medewerkers. Deze 3 thema's zijn: 

 • Studenten gezien, gehoord en gekend  
 • De HAN als slagvaardige organisatie  
 • De HAN heeft een kwaliteitscultuur
35005 Twee studenten werken samen met laptop

Lees het koersbeeld

Wat willen we bereiken in de periode 2022 - 2028? Lees het in ons nieuwe koersbeeld. Een tip: het document telt 48 pagina's, en bevat veel grote kleurvlakken en foto's. Sta daar even bij stil voordat je een printopdracht geeft!

90388152-0cf3-11ee-ae12-02565807075b Interne communicatie campagne studenten, Tonian Campbell en Lesley Beaupain
draw-cta-title
De HAN belooft

Aan onze studenten, medewerkers en het werkveld

Verandering heeft tijd nodig. Maar, we doen nu alvast een aantal beloften aan onze studenten en medewerkers, aan werkenden en alumni en aan bedrijven en instellingen in de regio. Dat belooft wat!

315334 campagne studeer wat je liket 2021, engineering

Het verhaal van onze strategische doelen

Betrokken wereldburgers

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten zich te laten ontwikkelen tot reflectieve wereldburgers en hoe we daar willen komen.

c98e6e6a-0cfa-11ee-920b-02565807075b Animatie betrokken wereldburgers

Digi- en datavaardige professionals

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten en medewerkers zich te laten ontwikkelen tot digi- en datavaardige professionals en hoe we daar willen komen.

c988c9a6-0cfa-11ee-a4db-02565807075b Animatie digi en datavaardige proefssionals

Flexibel onderwijs

In deze animatie vertellen we je over ons doel om flexibel onderwijs aan te bieden en wat dat betekent.

ca03011c-0cfa-11ee-a47f-02565807075b Animatie flexibel onderwijs

Duurzame verbindingen

In deze animatie vertellen we je over ons doel om duurzame verbindingen aan te gaan met onze omgeving.

c9ba9c38-0cfa-11ee-b6bb-02565807075b Animatie duurzame verbindingen

Leven lang ontwikkelen

In deze animatie vertellen we je over ons doel ons portfolio af te stemmen op het werkveld in de regio en hoe we daar willen komen.

c9f01c50-0cfa-11ee-a6d6-02565807075b Animatie leven lang ontwikkelen

Leven lang verbonden

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten zich een leven lang verbonden te laten voelen met de HAN en hoe we daar willen komen.

ca359c3a-0cfa-11ee-ac45-02565807075b Animatie leven lang verbonden

Changemakers aan het woord

Wereldburgerschap

Hoe zorgen we dat onze studenten ervaren dat ze aan de HAN niet alleen kennis en praktische vaardigheden verwerven om de toekomst vorm te geven, maar dat ze zich er ook persoonlijk en maatschappelijk ontwikkelen? Deze collega's vertellen hoe we werken aan wereldburgerschap.

56b292e2-92ba-11ee-842d-3cd7215d4507 Screenshots van YT filmpjes voor op han.nl

Digi- en datavaardigheid

Hoe zorgen we dat studenten en medewerkers beschikken over vaardigheden om de kansen op het gebied van digitalisering en technologische transformaties mede te kunnen vormgeven? Deze collega's vertellen hoe we werken aan digi- en datavaardigheid.

84c4f950-92a3-11ee-b341-27f233bb8a93 Screenshot voor youtube video en han.nl

Flexibilisering onderwijs

Hoe zorgen we dat studenten, medewerkers en werkveld de HAN ervaren als een dynamische onderwijsinstelling waar iedere student de mogelijkheid krijgt een studentroute te kiezen die past bij de eigen persoonlijke ambities? Deze collega's vertellen hoe we werken aan de flexibilisering van ons onderwijs.

84c4f951-92a3-11ee-9fec-dcb0d6198b90 Screenshot voor youtube video en han.nl

Duurzame verbindingen

Hoe zorgen we ervoor dat er eind 2027 een geheel is van veerkrachtige regionale kennis ecosystemen, met een focus op slimme, schone en sociale oplossingen voor de regio waarin de HAN één van de sleutelspelers is? Deze collega's vertellen hoe we werken aan duurzame verbindingen.

56b26bd0-92ba-11ee-a8e5-a2daebc14b29 Screenshots van YT filmpjes voor op han.nl

Leven Lang Ontwikkelen

Hoe zorgen we dat de HAN de belangrijkste partner in de regio is voor deeltijdopleidingen en voor leven lang ontwikkelen op hbo-niveau? Deze collega's vertellen hoe we werken aan een Leven Lang Ontwikkelen.

c9399e70-9374-11ee-bebc-a5261a785226 Screenshot voor de videobite zodat deze op han.nl geplaatst kan worden

Leven Lang Verbonden

Hoe zorgen we dat een keuze voor studeren bij de HAN een blijvende verbinding met de HAN betekent? Deze collega's vertellen hoe we hieraan werken.

56b292e1-92ba-11ee-ba87-048457648d16 Screenshots van YT filmpjes voor op han.nl

We change the way we innovate

Op welk thema van Slim, Schoon en Sociaal moeten we als HAN wat jou betreft focussen de komende periode en waarom?

08197b3c-0cfd-11ee-a0e8-02565807075b Video still voor de videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we learn

Welk voorbeeld van Slim, Schoon, Sociaal binnen de HAN spreekt jou het meest aan en waarom?

0897b45c-0cfd-11ee-a95d-02565807075b Video still voor de Videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we impact society

Ken je iemand in je omgeving die het verschil maakt op een van de drie maatschappelijke uitdagingen waar de HAN op focust, Slim, Schoon, Sociaal? En op welke manier is dat?

080e68a0-0cfd-11ee-a017-02565807075b Video still voor de videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we collaborate

Op welke samenwerking kijk jij met een goed gevoel terug en heb je het verschil gemaakt op slim, schoon, sociaal?

0794f7a4-0cfd-11ee-b071-02565807075b Video still voor de Videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we work

Hoe maak jij het verschil op Slim, Schoon, Sociaal in je dagelijks werk?

0923ca1e-0cfd-11ee-b285-02565807075b Video still voor de videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we learn

Welk voorbeeld van Slim, Schoon, Sociaal binnen de HAN spreekt jou het meest aan en waarom?

08f40cde-0cfd-11ee-a293-02565807075b Video still voor de Videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we work

Hoe maak jij het verschil op Slim, Schoon, Sociaal in je dagelijks werk?

094ee334-0cfd-11ee-993b-02565807075b Video still voor de Videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we impact society

Ken je iemand in je omgeving die het verschil maakt op een van de drie maatschappelijke uitdagingen waar de HAN op focust, Slim, Schoon, Sociaal? En op welke manier is dat?

07f79490-0cfd-11ee-825b-02565807075b Video still voor de Videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we collaborate

Op welke samenwerking kijk jij met een goed gevoel terug en heb je het verschil gemaakt op slim, schoon, sociaal?

0767dbe8-0cfd-11ee-92c2-02565807075b Video still voor de Videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we innovate

Op welk thema van Slim, Schoon en Sociaal moeten we als HAN wat jou betreft focussen de komende periode en waarom?

085c6190-0cfd-11ee-a48d-02565807075b Video still voor de videobytes van het koersbeeld waarin medewerkers van de HAN kort een vraag beantwoorden over Slim Schoon Sociaal

We change the way we grow

Zo zorgen we samen dat onze studenten een slimme, schone en sociale toekomst tegemoet gaan.

436418 Videobite We change the way we grow

We change the way we care

Collega's vertellen op welke manier zij oog hebben voor de wereld om hen heen.

af6b5f7a-0cfa-11ee-8a6c-02565807075b Videobite We change the way we care

We change the way we care for our world

Wat is jouw laatste goede daad?

436634 Videobite We change the way we care for our world

We change the way we contribute

De HAN wil voor een slimmere, schonere en socialere toekomst gaan. Deze collega's vertellen hoe zij het verschil maken.

436851 Videobite We change the way we contribute

We change the way we inspire

Ken jij iemand die het verschil maakt?

b2e86a76-0cfa-11ee-a3c1-02565807075b Videobite We change the way we inspire

Voorbeelden die ons koersbeeld illustreren

240524 Dames leest krant in empathische woning
Intreerede bijzonder lector dr. Ruth Pel-LittelIs 'Samen Beslissen' de sleutel tot passende zorg?
0a92db80-f89b-11ee-8b3c-a9cf54ac4e83 Foto's van de installatie van bijzonder lector Ruth Pel t.b.v. nieuwsbericht.
baaae900-f345-11ee-b867-51f09602421f Sfeerbeeld van de stagemarkt die op 27 maart 2024 is gehouden bij de Academie Engineering en Automotive van de HAN
35007 Detailfoto zelfrijdende auto sensor
9badd000-668f-11ee-a891-3a88cd48d72a Nieuwsbericht over het Koersbeelddoel Studenten en medewerkers worden digi- en datavaardig
c3f3c860-e1e8-11ee-8bdc-6d219253939e Brainstorm innovatie pexels
54124812-0cf7-11ee-acad-02565807075b Jongen zit op een bankje en is met zijn mobiele telefoon bezig. Voor hem ligt zijn taststok.
9df1f4c3-dc9d-11ee-9280-73a543724890 Foto's van de plenaire sessie met mbo-scholieren die groene kaartjes omhoog houden, voor de mbo-hbo proefstudeermiddag van Educatie en Mens en Maatschappij op 7 maart 2024
b566d561-dae7-11ee-b1e6-75e089e9a953 Pleun Homveld achter de pc