HAN Koersbeeld 2022-2028

357027 Interne communicatie campagne studenten, Tonian Campbell en Lesley Beaupain

HAN Koersbeeld 2022-2028

Wat willen wij in de periode 2022-2028 bereiken? Onze ambities staan in het nieuwe koersbeeld: 'Voor een slimme, schone en sociale wereld van morgen.' Op deze pagina lees je de need-to-knows uit dit koersbeeld.

Het koersbeeld in het kort

Nu en morgenOnze 6 strategische doelen

Voor de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen zijn slimme, schone en sociale oplossingen nodig. Hoe draagt de HAN hier aan bij? Door onszelf 6 doelen te stellen:

 • Studenten worden maatschappelijk betrokken wereldburgers.
 • Studenten en medewerkers worden digi- en datavaardig.
 • We richten ons onderwijs flexibel in.
 • We gaan duurzame verbindingen aan met onze partners.
 • We stemmen ons portfolio voor professionals af met het werkveld in de regio.
 • Studenten voelen zich een leven lang verbonden met de HAN.
305272 Foto van een wenteltrap voor artikel op lectoratenpagina Finacial Control

De wereld van morgenDeze ontwikkelingen bepalen onze strategie

De wereld verandert, de HAN verandert mee en de HAN is tegelijk een bron van verandering. Om in de wereld van morgen het verschil te kunnen maken, leggen we de focus op 3 ontwikkelingen die onze omgeving ons meegeeft:  

 • Duurzame verbindingen   
 • Wendbare en reflectieve professionals   
 • Digitalisering en technologische transformatie
314138 null

Centrale thema'sWe maken ons fundament sterker

Een nieuw koersbeeld... Gooien we daarmee ons vorige instellingsplan overboord? Natuurlijk niet! We blijven werken aan de centrale thema’s uit dat plan, aan het fundament voor onze studenten en medewerkers. Deze 3 thema's zijn: 

 • Studenten gezien, gehoord en gekend  
 • De HAN als slagvaardige organisatie  
 • De HAN heeft een cultuur van kwaliteit.
35005 Twee studenten werken samen met laptop

Lees het koersbeeld

Wat willen we bereiken in de periode 2022 - 2028? Lees het in ons nieuwe koersbeeld. Een tip: het document telt 48 pagina's, en bevat veel grote kleurvlakken en foto's. Sta daar even bij stil voordat je een printopdracht geeft!

310972 Interne communicatie campagne studenten, Tonian Campbell en Lesley Beaupain

De HAN belooftAan onze studenten, medewerkers en het werkveld

Verandering heeft tijd nodig. Maar, we doen nu alvast een aantal beloften aan onze studenten en medewerkers, aan werkenden en alumni en aan bedrijven en instellingen in de regio. Dat belooft wat!

315334 campagne studeer wat je liket 2021, engineering

Het verhaal van onze strategische doelen

Betrokken wereldburgers

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten zich te laten ontwikkelen tot reflectieve wereldburgers en hoe we daar willen komen.

439845 Animatie betrokken wereldburgers

Digi- en datavaardige professionals

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten en medewerkers zich te laten ontwikkelen tot digi- en datavaardige professionals en hoe we daar willen komen.

439846 Animatie digi en datavaardige proefssionals

Flexibel onderwijs

In deze animatie vertellen we je over ons doel om flexibel onderwijs aan te bieden en wat dat betekent.

439848 Animatie flexibel onderwijs

Duurzame verbindingen

In deze animatie vertellen we je over ons doel om duurzame verbindingen aan te gaan met onze omgeving.

439847 Animatie duurzame verbindingen

Leven lang ontwikkelen

In deze animatie vertellen we je over ons doel ons portfolio af te stemmen op het werkveld in de regio en hoe we daar willen komen.

439849 Animatie leven lang ontwikkelen

Leven lang verbonden

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten zich een leven lang verbonden te laten voelen met de HAN en hoe we daar willen komen.

439850 Animatie leven lang verbonden

Changemakers aan het woord

We change the way we grow

Zo zorgen we samen dat onze studenten een slimme, schone en sociale toekomst tegemoet gaan.

436418 Videobite We change the way we grow

We change the way we care

Collega's vertellen op welke manier zij oog hebben voor de wereld om hen heen.

436629 Videobite We change the way we care

We change the way we care for our world

Wat is jouw laatste goede daad?

436634 Videobite We change the way we care for our world

We change the way we contribute

De HAN wil voor een slimmere, schonere en socialere toekomst gaan. Deze collega's vertellen hoe zij het verschil maken.

436851 Videobite We change the way we contribute

We change the way we inspire

Ken jij iemand die het verschil maakt?

436858 Videobite We change the way we inspire

Voorbeelden die ons koersbeeld illustreren

Internationaal congres verbeteren leerprocessen EAPRIL: thuis op de HAN
472110 EAPRIL conferentie 2022 op de HAN met lectoren Wietske Kuijer en Jos Sanders die de keynote verzorgen. Academie Mens en Maatschappij
Gelijke kansen, gelijke gezondheidSamen kansen creëren in de wijk
449540 speeltuin in presikhaaf
470586 Studenten Patrick Berisa en Ilse van der Meijden in Fukuoka, Japan
Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP)Samen werken aan ict in de kinderopvang
471048 Kinderen spelen op de speelmat in het Springlab

Vragen?

Mail ze naar ambitie@han.nl.