Project PACE wint belangrijke onderwijspremie

Een geweldig bedrag van 1,2 miljoen euro, als impuls voor onderwijsvernieuwing en -verbetering. Dat ontving het HAN-project PACE vandaag op het Comeniusfestival in Nieuwegein. Na een nominatie voor de top 3 bemachtigde PACE de 1e plek in strijd om de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho 2024.

Twee studenten werken samen en hebben plezier.

Extra impuls is erg welkom

“Studenten voorbereiden op uitdagingen in de gezondheidszorg van de toekomst, daar is het allemaal mee begonnen”, vertelt Niki Stolwijk (Hoofddocent HAN opleiding Fysiotherapie) enthousiast namens het team. “De HAN heeft ons onderwijsconcept PACE eerder dit jaar voorgedragen voor deze onderwijspremie. Na interviews en een beoordeling door een panel was vandaag het moment daar. We zijn blij met deze mooie premie en de 1e prijs binnen de categorie hoger onderwijs, voor een project waar we trots op zijn. Het project kan deze extra impuls goed gebruiken.”

De organisatie rondom de Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho is in handen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Deze onderwijspremie is een blijk van waardering voor onderwijsteams, die een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld dat zorgt voor een bijzondere prestatie in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Ook is het bedoeld als stimulans voor docenten, om door te gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling.

Continu leren en verbeteren binnen PACE

De gezondheidszorg staat voor ingrijpende uitdagingen, zoals een groeiende zorgvraag, complexe problematiek en een tekort aan zorgpersoneel. De HAN bereidt studenten voor op de dynamische rol van toekomstige zorgprofessionals. Het is belangrijk de benodigde competenties te ontwikkelen, zoals het vermogen om constructief samen te werken, veerkrachtig te blijven en om te kunnen gaan met onzekerheid en complexe problemen. De opleiding Fysiotherapie speelt hier op in met PACE (Physiotherapy Advanced Collaborative Education), een toekomstbestendig onderwijsconcept. Continu leren en verbeteren staat hierin centraal.

Niki vertelt: “We werken hieraan met een team van bevlogen docenten, een 4e-jaars student en een senior onderzoeker/docent Bedrijfskunde. Met behulp van de onderwijspremie willen we het concept verder optimaliseren én verspreiden binnen de rest van de HAN.”

HAN Project PACE

Inspelen op verandering en vragen werkveld

PACE is in 2019 gelanceerd. Deze innovatie is het een antwoord op ingrijpende veranderingen in de gezondheidszorg en de maatschappij. “Ons team ontwikkelde dit samen met studenten, het werkveld en onderzoekers. Ook partijen als zorgverzekeraars en beleidsontwikkelaars speelden een rol in de ontwikkeling van de toekomstvisie voor het fysiotherapie-onderwijs. Deze visie vormt de basis voor PACE. Voor de implementatie gebruikten we daarnaast ervaringen met een interne pilot en bestaand bewijs over effectief opleiden en toetsen”, legt Niki uit.

Samen, flexibel en toekomstgericht

Het nieuwe onderwijsconcept heeft 3 belangrijke pijlers: samen, flexibel en toekomstgericht. Innovatief aan PACE is de doorbreking van de traditionele onderwijsorganisatie in jaarlagen en roosters. Ook is er een cultuur van steeds weer verbeteren gecreëerd. Niki: “Anders dan traditioneel maken we gebruik van flexibele leerroutes, verticale organisatie door de leerjaren heen en is er een actieve betrokkenheid van onze partners. Ook vernieuwend is het kortcyclisch en wetenschappelijk evalueren van het onderwijs, wat we continu doen.”

Gewonnen premie heeft goede bestemming

Het ontwikkelde onderwijsconcept is niet alleen in zorgopleidingen in te zetten. Er is voor de aanvraag van de onderwijspremie bijvoorbeeld al samengewerkt met de opleiding Bedrijfskunde. “De premie die we nu ontvangen willen we onder andere gebruiken voor verspreiding van ons onderwijsconcept. Het concept is goed in te zetten in allerlei opleidingen, ook buiten de zorg. Ook willen we een deel van het bedrag gebruiken voor doorontwikkeling en om de kosteneffectiviteit te beoordelen. We kunnen verder werken aan een businesscase en tijd vrijmaken voor het aanvragen van nieuwe subsidies. En ook zeker belangrijk: ons eigen onderwijs wetenschappelijk onderzoeken. We zijn een lerende organisatie. Dus zijn die studenten nu echt reflectiever en wendbaarder? Is die verwachte impact er ook? We hebben dus al meerdere bestemmingen voor de premie die we ontvangen”, sluit Niki af.