Post-hbo Wijkgericht Ondernemen

Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

De opleiding start21 september 2023

Ben je ondernemer, inwoner of professional en als kartrekker, initiatiefnemer of kwartiermaker actief in de wijk? Dan is de leergang ‘Wijkgericht Ondernemen’ iets voor jou, want die is speciaal ontwikkeld voor ondernemers en ondernemende professionals in zorg en welzijn in de wijk.

In het kort

  12 maandenDuurStart: 21-09-2023 Vervolg: 19-10, 23-11, 21-12, 18-01-2024, 08-02, 14-03, 11-04, 09-05, 06-06, 04-07, 05-09 en 26-09
  35 uur minimaalZelfstudie
  € 3000,-Kosten
  In aanvraagAccreditatieSKJ registratie en Registerplein

Van ondernemen in de wijk naar ondernemen samen, met, voor en door de wijk. In de leergang staan persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. Daarbij ligt de nadruk op de (door)ontwikkeling van wijkgericht ondernemen, maar ook aan het sociaal domein en innovatie wordt aandacht besteed.

Elke deelnemer wordt gevraagd om een vraag, project en/of kwestie in de wijk in te brengen in het traject waarmee je jouw persoonlijke leertraject vorm geeft.  

Voor wie

Ben je ondernemer, inwoner of professional die als kartrekker, initiatiefnemer of kwartiermaker actief is in de wijk? Jaag je vanuit een onderneming, een professionele opdracht of als burger een initiatief aan? Wil je maatschappelijke problemen oppakken, analyseren en hiervoor een oplossing ontwikkelen samen met de wijk? Dan biedt dit leertraject jou de volgende stap!

Leren met hoofd, hart en handen

In de leergang wordt leren van en door elkaar gestimuleerd; ervaringen en kennis uitwisselen (onder begeleiding van vak deskundigen en leercoaches). Uitgangspunt daarbij is dat leren met hoofd (kennis), hart (drijfveren en inspiratie) en handen (doen, eigen onderneming) plaatsvindt.

In het traject streven we een aantal leeruitkomsten na die richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van de deelnemers aan het traject. Aan het eind van het traject beheersen de deelnemers de leerkomsten en kunnen ze dit aantoonbaar maken met een portfolio dat het uitgangspunt vormt voor een CGI (professioneel gesprek)/presentatie.

Einddoelen

Leeruitkomst 1: Wijkanalyse & sociaal domein

Als wijkondernemer kun je relevante demografische, sociaal economische en culturele wijkdata verzamelen en analyseren (bijvoorbeeld met behulp van community capitals model framework of een vergelijkbaar model of methode) en gebruiken bij het in kaart brengen van een actueel maatschappelijk probleem. Op basis van (of een) wijkanalyse kun je een strategie ontwikkelen om leefbaarheid in de wijk te stimuleren en/of te ontwikkelen. Hierbij heb je oog voor het verbeteren van de positie van kwetsbare burgers. Om dit te kunnen ben je je ook bewust van de trends, problemen, ontwikkelingen en dynamiek van het sociaal domein, gemeentelijk beleid, maar ook de krachten, mogelijkheden, financiële stromen, uitdagingen en kansen.

Leeruitkomst 2: Samenwerken in de wijk
Als wijkondernemer kun je acteren in wijknetwerken; Je weet met welke stakeholders je te maken hebt en weet hen op een adequate manier te benaderen en aan te spreken. Je kent hun belangen en weet hen te bewegen en uit te dagen tot samenwerking. Daarbij heb je oog voor continuïteit en duurzame samenwerking en geeft vorm daaraan en kan dit inzetten voor zowel de wijk als je eigen onderneming. Je werkt ook responsief door op basis van vragen in de wijk samen met bewoners en/of partnerorganisaties een passend initiatief te ontwikkelen dat breed gedragen wordt en leidt tot een overeenstemming die zich vertaalt in relevante en effectieve initiatieven. Daarbij maak je gebruik van adequate en relevante methoden en technieken (bijvoorbeeld Deep Democracy en/of de Partnerschapskaart) en past kennis van groepsprocessen toe (bijvoorbeeld: Model van Tuckman).

Leeruitkomst 3: Ondernemen in de wijk
Je kunt op basis van input en feedback uit een wijkanalyse en wijknetwerk komen tot een ondernemingsplan met propositie voor de wijk. Bij dit plan en/of deze propositie heb je oog voor verdienmodellen, waardepropositie, stakeholdersmanagement, financiering, bedrijfsvoering en complyancy die nodig zijn om het wijkinitiatief van de grond te krijgen en vorm te geven. Op basis van bovenstaande input durf je initiatief te nemen en initiatieven te plannen, organiseren met oog voor de servicegerichte en financiële kant van de zaak.

Leeruitkomst 4: Professionele ontwikkeling als ondernemer in de wijk
Als wijkondernemer werk je samen met verschillende groepen. Hierdoor ben je een ondernemer die tegelijkertijd een aantal kenmerken vertoont van een professional die zich bezig houdt met samenlevingsopbouw/gemeenschapsontwikkeling. Je werkt aan een nieuwe rol in de wijk en de mogelijkheid tot feedback vanuit je directe werkomgeving of onderneming is relatief beperkt. Dit betekent dat de je in staat bent om kritisch te reflecteren, feedback te organiseren, communicatie in verschillende situaties en je aandeel op verschillende niveaus te herkennen en hanteren, of te entameren gekoppeld aan concrete werkzaamheden. Je betrekt de verschillende partners uit de wijk. Denk hierbij aan professionals, beleidsmakers, bestuurders, maar vooral ook buurtbewoners, vrijwilligers en wijkorganisaties (bv. sportvereniging of kerk).  

Op basis van de reflectie en deze input kun je keuzes maken op welke gebieden je je verder kunt en wilt ontwikkelen als ondernemer in de wijk en welke methoden en instrumenten daarbij behulpzaam zijn om dit ontwikkelproces samen met betrokken partners vorm te geven. Je bent in staat om hierbij de reflecteren op het eigen normatieve kader en beroepsmatige handelen.

Resultaat

Na het succesvol afronden van de leergang ontvang je een certificaat.

StudiekostenVraag het STAP-budget aan!

Schrijf je je in voor Wijkgericht Ondernemen? Dan kun je  een STAP-budget van maximaal €1.000,- aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het is een subsidie van de overheid waarmee je je kunt blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten.

31727 groep studenten tijdens hoorcollege

Maatwerk en incompany trajecten

De post-hbo trainers van Academie Mens en Maatschappij (HAN) staan met beide benen in het onderwijs en de praktijk. Weten wat er speelt in jouw dagelijkse praktijk, dat vinden we belangrijk. Net als meedenken over verbeteringen en oplossingen. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van maatwerk of incompany trajecten in het sociale domein? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs: (024) 351 10 83 of info.llo.amm@han.nl

Inspiratie opdoen? Bekijk de maatwerkflyer en lees over de organisaties die onze maatwerk of incompany trajecten inzetten in hun organisatie.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 10 83

Nieuwsgierig?