Dit is je studie

De deeltijd Master Social Work duurt 2 jaar en bestaat uit 3 inhoudelijke programma’s. Je leert online, krijgt les van gerenommeerde (gast)docenten en start direct met een onderzoek in je eigen praktijk. Je krijgt studiecoaching en projectbegeleiding en leert actief van en met je medestudenten.


Een master van 2 jaar werken en lerenDe opbouw van je studie

In de opleiding werk je aan een concreet verbeterproject volgens 3 inhoudelijke programma’s: Social Work Theory, Research & Improvement en Professional Leadership. Je sluit je studie af met een meesterproef in de vorm van een essay en een mondelinge verdediging. De totale studiebelasting is 60 EC's.

Programma

De Master Social Work draait om burgerschap, sociale rechtvaardigheid en samenwerken en verbinden. Het gaat ombijvoorbeeld burgerinitiatieven, ervaringsdeskundigheid, cliëntparticipatie, alliantie, ketenzorg, wijkteams, in- en uitsluiting, armoede en sociale rechtvaardigheid. Je ontwikkelt je als projectleider, praktijkonderzoeker, ontwerper, expert en beroepsontwikkelaar. Social Work Theory, Research & Improvement en Professioneel Leadership zijn de 3 grote thema's van de opleiding. De masteropleiding start op 21 september 2020.

Laat je inspireren Studenten aan het woord

 • Karlien Neeskens

  'Wat de Master Social Work mij in de praktijk voornamelijk heeft gebracht is het leren communiceren binnen alle lagen. Zowel met mijn leidinggevenden, de mensen daarboven en mijn directe collega’s, cliënten en mijn collega’s binnen de ketenpartners. Ook op persoonlijk vlak heeft de master me meer inzicht gegeven in het gehele proces van het studeren en het doen van onderzoek naast je baan en daar heb ik ontzettend veel van geleerd.'
 • Carla van Gotum

  'De kennis die ik meeneem vanuit de Master Social Work naar mijn huidige functie als docent is dat ik nu twee speerpunten heb. Ik heb geleerd te werken met Peer Feedback, het geven van feedback, en om gericht te blijven op het handwerk van de sociaal werker. Het gaat over de gespreksvoering en je houding en hoe je dit op de juiste manier overbrengt op je cliënten.'
 • Rahel Oehrli

  'De master heeft mij doen beseffen dat je nooit klaar bent met leren. Zowel ons werkvlak, de omgeving en de politiek verandert continu. Daarom is het belangrijk dat je een kritisch denkvermogen ontwikkeld en in staat moet zijn om stevig in je schoenen te staan. Zowel de cliënten, de organisatie en de politiek vragen continu wat van je, en de kennis die je hier opdoet helpt je om daar mee om te gaan.'
 • Jessy Berkvens

  'Het lukt me nu om ideeën die ik heb om te zetten in onderzoekjes, deze terug te koppelen naar de praktijk en hier vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. Het gewin van de cliënt heeft altijd voorop gestaan maar ik kan nu beter taal geven aan datgeen wat ik verbeterd wil zien.'

De transformatie van het sociaal domein vereist ander beleid en een andere uitvoering daarvan.

Decentralisatie van de jeugdzorg, sociale wijkteams, passend onderwijs; gemeenten staan voor flinke uitdagingen. De transformatie van het sociaal domein vereist ander beleid en een andere uitvoering daarvan. En dat vereist weer andere kwaliteiten van beleidsambtenaren. Collega’s met een Master Social Work op zak kunnen daarbij helpen. Hoe, dat vroegen we aan een aantal (ex-)master studenten van verschillende hogescholen.

Volgende paginaKom goed beslagen ten ijs

Alles wat je wilt en moet weten over de HAN deeltijd Master Social Work.