Els van der Pool

Professionals en organisaties maken dagelijks ongemerkt keuzes in hoe ze communiceren met klanten, netwerkpartners en collega’s. De ene keer pakt dat beter uit dan de andere keer. Ik wil ze ondersteunen in het maken van bewuste keuzes. Zodat hun communicatie bijdraagt aan duurzaam contact.

468521 Onderzoeksgroep voor het lectoraat Human Communication Development

Ik heb zowel in de praktijk als in academische context ervaring met vraagstukken rondom professioneel communiceren door organisaties en hun medewerkers. Ik wil het communicatieproces ontrafelen en verhelderen. Hoe werkt het en hoe kan het beter? Zo kun je de stap zetten naar leren, ontwikkelen. Wat ik daarbij belangrijk vind is het stimuleren van het reflectief vermogen van professionals. Zodat het kwartje valt en je kunt helpen groeien. 

404338 Lector Els van der Pool

Over Els

Expertises:

  • Communicatie
  • Professioneel communiceren
  • Communicatieve competentie
  • Menselijke interactie
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Onderzoeksleerlijn
  • Publiek private samenwerking/samenwerken
  • Begrijpelijkheid/begrijpelijke taal

Het lectoraat Human Communication Development

Hoe bereik je de ander, hoe begrijp je elkaar? Hoe zorg je voor optimale interactie met klanten, burgers, netwerkpartners? Ons lectoraat onderzoekt wat wel en niet werkt in een steeds veranderende omgeving. En ondersteunt professionals met advies. 

koffiecorner, Overleg, samenwerken, koffie, corner, tablet, finance, economie

Projecten

Hoe begrijpelijk zijn brieven en webteksten van de overheid?

Een aanslag van de gemeente of nieuws over een zorgaanvraag op je deurmat of in je mailbox: iedereen krijgt weleens een bericht van de overheid. Het is belangrijk dat deze teksten voor iedereen goed te begrijpen zijn. Zijn ze dat ook? In opdracht van het Ministerie BZK en de Nederlandse Taalunie onderzoeken wij de begrijpelijkheid van teksten over betaling en zorg.

316647 Man leest overheidsbrieven aan tafel

Virtueel verbonden - werken op afstand

‘Thuiswerken’ is een nieuwe normaal geworden tijdens de Covid-19 pandemie. MKB-bedrijven ervaren echter uitdagingen om onderlinge communicatie en de verbondenheid met de organisatie te behouden. Welke communicatie strategieën zijn effectief om de verbondenheid in het werken op afstand te realiseren?

282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek

Onderzoek impactvol afstuderen

Een onderzoeksrapport als afsluiting van het afstuderen is niet altijd de gewenste uitkomst voor zowel opdrachtgever, student als opleiding. Welke succesfactoren zorgen ervoor dat afstudeertrajecten wél van waarde zijn voor alle partijen? En hoe moet je zo’n traject dan inrichten?

Afstuderen, graduation ceremony

Communicatie in Smart Mobility (SCRIPTS) 

Slim vervoer betekent veel online contact met de klant en achter de schermen veel afstemmen tussen betrokken partijen. Wat komt daarbij kijken? Het Lectoraat Human Communication Development en het Associate Lectoraat Customer Insights en Online Interactie participeerden in dit project.

Arnhem station scherm met bustijden

Efficiënt rapporteren in de zorg

Zorgprofessionals besteden veel tijd aan het rapporteren over (gesprekken met) cliënten. Kan dit praktischer en efficiënter? In dit project wordt gewerkt aan een verbeterd ECD; Elektronisch Cliënten Dossier. Om tot een goed en bruikbaar ontwerp te komen, werken zorgprofessionals zelf mee.

Studenten hangen infuus op

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Els van der Pool met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Human Communication Development'. 

handen met documenten