Bart Staal

Met ons onderzoek willen we de zorg verbeteren voor mensen met aandoeningen in het bewegingsapparaat of spierskeletstelsel. Onze focus ligt daarbij op de gehele fysiotherapie én paramedische zorg.

fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Voor mij staat deze vraag centraal: hoe kunnen we de effectiviteit en doelmatigheid van de musculoskeletale zorg verbeteren? Hiervoor zetten wij praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van diagnostiek en behandeling in. 

Over Bart

Expertises

  • Musculoskeletale aandoeningen 
  • Effectiviteit en werkingsmechanismen in fysiotherapie en paramedisch handelen 
  • Communicatie hulpverlener en patiënt 
  • Bewegingsfysiologie en -coördinatie 
  • Kwaliteit van zorg 

Het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Aandoeningen van het bewegingsapparaat of spierskeletstelsel zijn meestal niet levensbedreigend maar hebben wel een grote impact. Door praktijkgericht onderzoek wil ons lectoraat de effectiviteit van diagnostiek en behandeling verbeteren.

fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Artikelen

Projecten

therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (VARIETY)

VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY. De VARIETY-studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar fysiotherapie met therapeutische virtual reality voor mensen met ernstige chronische lage rugpijn.

234467 null

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Let op je Woorden

In het het onderzoeksproject 'Let op je Woorden' onderzoeken we wat het effect is van een communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn.

fysiotherapeute met patiënt

1e lijns COVID-19 portaal

Het project '1e lijns COVID-19 portaal: ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie' onderzoekt hoe ex-COVID patiënten het beste thuis kunnen revalideren om snel het dagelijks leven weer op te kunnen pakken.

Coronavirus COVID19 artist impression

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Bart Staal met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen'

twee studenten praten over gezonde voeding

Nevenfuncties Bart

Bart verricht op dit moment de volgende redactionele en bestuurlijke taken:

  • Senior Editorial Board Member BMC Musculoskeletal Disorders
  • Section editor International Journal of Environmental Research and Public Health
  • Lid ZonMw commissie Sport en Bewegen
  • Lid klankbordgroep Fysiotherapierichtlijn lage rugpijn