Onze producten

Binnen ons lectoraat zijn verschillende tools ontworpen. Of is meegedacht aan tools. Hieronder een overzicht.

groep jonge mensen rond presentatie

Duurzame Inzetbaarheidsspel (DI-spel)

Het spel helpt om belangrijke aspecten/vraagstukken rondom (persoonlijke) duurzame inzetbaarheid te verduidelijken en kan zowel individueel als in team verband gespeeld worden.

  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel
  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel
  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel
  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel
  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel
  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel
  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel
  • Spelers spelen het Duurzame Inzetbaarheid-spel

Digitaal Skills Paspoort Vakmensen (DSP)

Met het Digitaal Skills Paspoort (DSP) kun je je waarde op de arbeidsmarkt beter bepalen. Als je weet welke competenties (skills) je in huis hebt kun je beter bepalen welke vervolgstappen je wilt maken in je loopbaan en welke scholing of training daar eventueel bij hoort. In het Digitaal Skills Paspoort krijg je inzicht in opgedane kennis en vaardigheden tijdens je werk.

Ontwerptool KLWO

Hoe kunnen werkomgevingen zo worden (her-)ontworpen dat een krachtige leerwerkomgeving (KLWO) ontstaat? Een omgeving creëren die individueel, collectief en organisatie-leren én -werken optimaal en aantoonbaar ondersteunt en stimuleert. De HAN onderzocht welke elementen bijdragen aan het creëren van zo’n krachtige leerwerkomgeving. Hieruit kwamen 13 ontwerpprincipes die hierop van invloed zijn.

Toolbox Eigen Regie op Duurzame inzetbaarheid

Vind hier meer achtergrondinformatie over het Eigen Regie-model. Aan de hand van verschillende artikelen en filmpjes ontdek je hoe het model is opgebouwd en werkt. Met de kennisclips leer je meer over de beïnvloedingsfactoren van eigen regie en hoe je deze versterkt.

Toolkit ontwerpen LLO aanbod Hogescholen

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is voor ons als hogescholen één van de belangrijkste strategische thema’s van de komende jaren. En dat is een doorbraak. Met deze toolkit reiken we nadrukkelijk geen blauwdruk voor ‘goed onderwijs’ aan. Wel brengt hij de aspecten van Leven Lang Ontwikkelen in beeld, waarin iedere hogeschool haar eigen keuzes moet maken.