Waarom SEECE

SEECE richt zich op betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening tijdens de transitie naar een duurzame wereld.

Afbeelding-SEECE-2021

Het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is vastgesteld stelt ons voor grote uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van kennis en innovatie, maar ook uitdagingen op het gebied van human capital.

Kennis- en innovatieagenda

Als onderdeel van het Klimaatakkoord is een integrale kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld. Deze is uitgewerkt in 13 meerjaren missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s), die in hoge mate de landelijke onderzoeksagenda zullen bepalen en daarmee sturend zullen zijn voor het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en de financiering hiervan. 

Energietransitie

De energietransitie zorgt voor een groeiende roep om personeel. De werkgelegenheid neemt als gevolg van de energietransitie toe, waarbij een beperkt aanbod van vakmensen de snelheid van de energietransitie gaat bepalen. Er is vooral een tekort aan technici en andere professionals die de investeringen en duurzame energiemaatregelen kunnen helpen realiseren. Er zijn meer mensen nodig en huidige professionals moeten worden om- of bijgeschoold. 

Hoogspanningsmast

Publieke-private samenwerking

Het werven, opleiden en omscholen van mensen voor de energietechniek vraagt om nauwe publiek-private samenwerking binnen de sector en de regio. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke investering van werkgevers, werknemers, overheid en onderwijsinstellingen

Agenda's verbinden

In de samenwerking binnen SEECE worden de innovatie agenda en de human capital agenda aan elkaar verbonden om zo een meerwaarde te creëren die uitstijgt boven de som van de individuele bijdrages. 

Plaatje innovatieagenda en klimaatakkoord, hoger formaat. SEECE

De missie en doelen van SEECE zijn aan deze agenda’s verbonden.