Versnellingsplan en Npuls

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT heeft mooie inzichten en producten opgeleverd. In het Versnellingsplan, dat liep van 2019-2022, hebben universiteiten, hogescholen en SURF zich gezamenlijk ingezet om informatietechnologie in te zetten voor versterking en versnelling van onderwijsinnovatie met ICT. Npuls is het nieuwe achtjarige programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten.

312731 Afbeelding project Open Digital Horizons

Bekijk op de site van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT de vele producten en publicaties over diverse onderwerpen als flexibilisering, studiedata en professionaliseren. En meer... De producten staan in een kennisbank waar je ook praktijkvoorbeelden vindt.  

302962 Logo versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict

Digitaliseringsimpuls Onderwijs: Npuls

Npuls is het nieuwe achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee.

Op de nieuwe website van Npuls vind je meer informatie over de coördinatieteams als bijv. digitale leermaterialen, docentondersteuning, studiedata en AI en kennisinfrastrutuur, nieuws en bijeenkomsten.

Aanmelden nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Npuls, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via info@npuls.nl o.v.v ‘Aanmelden nieuwsbrief’.