Toolbox vol inspiratie, Toolbelt om te experimenteren

Sinds begin maart 2020 is alle informatie over de onderwijstools binnen de HAN op één plek te vinden. Alsof het zo had moeten zijn... precies voor de intelligente lockdown ging de HAN-Toolbox live. In de Toolbox vind je alle onderwijstools van de HAN waarvoor centrale ondersteuning en licenties geregeld zijn. Docenten doen hier inspiratie op, en vinden informatie over hoe de tool in te zetten.

Drie studenten werken aan project

Academiedirecteur Raoul van Etten over de Toolbox

Wat heeft de Toolbox te bieden?

Bij elke beschreven tool vind je allereerst ‘Snelle info’. Je ziet meteen of een tool geschikt is voor het doel dat je voor ogen hebt. Ook krijg je snel overzicht van de (leer-)activiteiten waarvoor de tool bedoeld is. Ben je getriggerd? Lees dan meer over de mogelijkheden van de tool, hoe je die kunt inzetten en welke toepassingsmogelijkheden er zijn. Vaak zijn er schermafbeeldingen of andere illustraties toegevoegd. Er is info over benodigde voorbereidingen en over de mate van complexiteit bij gebruik. Wil je nog meer informatie, dan vind je een verwijzing naar ‘Meer informatie’ en ‘Ondersteuning’. 

Eerste ervaringen met de Toolbox

De Toolbox werd enthousiast ontvangen. Een goede stimulans om door te ontwikkelen! In een volgende fase wordt een filter- en zoekfunctie toegevoegd. Zo selecteren gebruikers makkelijker een tool voor een specifieke (leer-)activiteit. Verder worden de beschrijvingen van tools geperfectioneerd.

De Toolbox voldoet aan een grote behoefte. Maak gebruik van dit HAN-brede overzicht van instrumenten! Er zit toelichting bij, én aanwijzingen hoe je verdere ondersteuning kunt krijgen in het gebruikt ervan.

Toolbelt: een voorportaal voor de Toolbox

Toolbelt is een aanvulling op de Toolbox. Er is veel vraag vanuit docenten naar laagdrempelige, didactische tools die je makkelijk en snel kunt inzetten, buiten maar ook tijdens colleges. In Toolbelt vind je dit soort tools, waarmee nog geëxperimenteerd wordt of waarvoor licentie, privacy, bekostiging en/of beheer nog niet (goed genoeg) geregeld zijn. Veelgevraagde tools die in Toolbelt onder de loep werden genomen, zijn bijvoorbeeld Mentimeter, Padlet en Socrative.

Van opname in Toolbelt naar Toolbox

Doorstaat een tool de eerste snelle check op randvoorwaarden? Dan komt de tool in de Toolbelt, met een beperkt aantal licenties zodat docenten ermee kunnen experimenteren. Na gebruik vullen de docenten een enquête in, over gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van de applicatie. Achter de schermen onderzoeken ondersteuners de tool verder: Wat kost de tool? (is een aanbesteding nodig?) Voldoet de tool aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)? Wordt er persoonlijke informatie van studenten gevraagd? Is er al een tool met een soortgelijke functie beschikbaar binnen de HAN?

Op basis van de onderzoeksgegevens wordt een ‘go/no go’ gegeven voor aanschaf van meerdere licenties. Pas wanneer een tool positief beoordeeld is en de ondersteuning geregeld is, wordt de tool opgenomen in de Toolbox. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats en wordt gecheckt of de tool nog past bij het doel. Het voorstel is dat vanaf 2021 dit Toolbelt-proces voor laagdrempelige tools in het HAN-landschap van onderwijs tools een formeel karakter krijgt.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Michel Kao, trekker van dit experiment.