Project DLWO2021

Aan de slag met tools die je helpen in het werk, onderwijs en onderzoek: de DLWO is er voor jou! Lees in dit magazine over de opbrengsten van het DLWO2021-project: onze ‘Digitale Leer-, Werk- en Onderzoeksomgeving’. Zie hier het resultaat van ruim 20 experimenten met nieuwe applicaties, van klein tot veelomvattend. Altijd gestart vanuit een specifieke vraag van opleiding, lectoraat of academie. Heb jij ook een vraag of suggestie? Laat het weten! We blijven samenwerken aan verbetering van de DLWO.

Illustratie voor het online DLWO magazine

DLWO2021

Samen op zoek naar de juiste tools

Projectleiders Esther van Popta en Esther van der Linde: “De DLWO blijft work in progress. De wereld verandert; de HAN verandert mee. En zo dus ook onze online omgeving.”

toekomstlokaal, FEM Communicatie

Overzicht experimenten

Lees meer over de resultaten van de 22 experimenten met tools voor toetsen, studentbegeleiding, samenwerken, faciliteren en professionaliseren.

Samenwerken, post-it plakken, proces

Experimenten in de spotlight

Een docent, student, experimenttrekker en een opdrachtgever aan het woord over de resultaten binnen het DLWO2021-project. Bekijk ook de video's!

lessituatie
Voorwoord
 

René Tönissen

Toen in 2018 de programmaraden werden ingericht kreeg ik de rol van ‘businessowner’ van DLWO, waarmee ik direct weer samen mocht werken met Esther van Popta, mijn HAN-collega van het eerste uur! Een belangwekkend projectenprogramma, juist omdat alle toepassingen in dat gebied zo dicht tegen het primair proces van onderwijzen en onderzoeken aanliggen. Er lag een helder geformuleerde visie, met 9 ontwerpprincipes, die steeds leidraad was voor experimenten op de werkvloer.

We haakten in op actuele vragen van docenten en onderzoekers. Sommige experimenten doofden uit, of bleven klein en belandden in het vrije deel van de infrastructuur. Andere experimenten waren succesvol en rijp voor opschaling. Nu is het zover: iedereen binnen de HAN kan kennismaken met de prachtige ondersteunings-mogelijkheden die we in huis hebben. Dit 'online magazine' is er de etalage voor. Een resultaat dat staat!

René Tönissen
voormalig businessowner DLWO2021

rene tönissen directeur sport-en bewegingsstudies

Vraag of suggestie?

  • Het project DLWO2021? 
    Mail met Esther van Popta projectleider  
  • Specifieke experimenten DLWO2021? 
    Mail met de experimenttrekkers genoemd in het overzicht experimenten
  • Vervolgtrajecten DLWO, ICT in het onderwijs en/of dienstverlening Services OOK? 
    Mail met Sandra ter Horst of Harald de Vries van Services OOK (Onderwijs Onderzoek Kwaliteitszorg).