Experimenten in de spotlights

Betrokkenen bij enkele van de experimenten nemen je mee. Waar kwamen ze vandaan? Hoe gingen ze te werk? En vooral: wat is de impact van het resultaat dat er nu ligt? De diversiteit van de resultaten tekent het DLWO2021-project.

lessituatie

ExperimentToetsen met open vragen en formules met ANS Delft

Binnen de technische academies was behoefte aan een applicatie voor technische en wiskundige toetsen. Eisen aan de toetsapplicatie waren gebruikersgemak bij construeren, toetsen maken en bij het nakijken waarbij zowel van formules als van tekeningen gebruik gemaakt kan worden. In het experiment is gekozen voor ANS Delft. De gebruikerservaringen zijn geëvalueerd en uit het evaluatierapport komt naar voren dat applicatie ANS Delft bruikbaar is in de hele toetscyclus.

Lees meer over dit experiment.

Illustratie online DLWO magazine

ExperimentSamenwerken in de driehoek met Microsoft 365

Hoe kunnen we bij de Sparkcentres het samenwerken en kennisdelen faciliteren? Voor de betrokken ‘driehoek’ - studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld - zochten we een manier om online in verbinding te blijven. We experimenteerden met de mogelijkheden van Teams, de tool uit Microsoft 365. Deelnemers bleken enthousiast. Vooral de intuïtieve werking van Teams, het gemak waarmee externen zijn toe te voegen en de uitgebreide set aan mogelijkheden spreekt aan.

Lees meer over dit experiment.

Illustraties online DLWO magazine

ExperimentToolbox

Informatie voor HAN-docenten over centraal ondersteunde tools voor het onderwijs vind je overzichtelijk op één plek. De Toolbox bevat informatie over passende tools bij (leer-)activiteiten, over de werking van de tool en wat je nodig hebt om er mee te werken. Na de lancering in maart 2020, werd de Toolbox de centrale plek voor het noodzakelijke onderwijs op afstand. Een doorontwikkeling met onder andere een zoek- en filterfunctie op leeractiviteiten volgt. 

Bekijk de Toolbox.

Lees meer over dit experiment.

Illustratie online DLWO magazine

ExperimentVrijheid en verbinding, in hybride Learning Spaces

In Learning spaces ontmoeten online en face2face onderwijs elkaar. Onderwijsruimtes worden verrijkt met technologie, en creatief ingericht om samenwerken te stimuleren, of om het leren op verschillende locaties te stimuleren. In dit experiment werd een Cookbook ontwikkeld met materialen/workshops en instructiematerialen die helpen bij het inrichten van Learning Spaces.

Kom zelf ervaren hoe het werkt: in de proeftuin, vanaf januari 2021. Hier kunnen docenten, studenten en medewerkers een aantal scenario’s voor (samen) leren en werken uitproberen. 

Lees meer over dit experiment.

Illustraties online DLWO magazine

ExperimentScorion en programmatisch toetsen

Hoe krijgen we meer zicht op het leerproces? Hoe begeleiden en coachen we studenten daarbij en hoe leren zij van toetsen? Het antwoord op die vragen is steeds vaker ‘programmatisch toetsen’. Toetsen zijn hierbij een integraal onderdeel van het leren. In dit experiment is Scorion onderzocht als mogelijke ondersteuning. Scorion blijkt geschikt, vooral voor handelingsgerichte opleidingen. Je kunt verslagen opslaan, links naar video’s, feedback van peers en begeleiders, en ook beroepsproducten bijhouden.

Lees meer over dit experiment.

 

 

Illustratie online DLWO magazine

ExperimentResearch Drive

Op welk platform kunnen studenten, docenten, onderzoekers én externe partijen met elkaar samenwerken aan een onderzoek? Op deze vraag leek SURF Research Drive het geschikte antwoord te zijn. Door met 10 onderzoeksprojecten te experimenten met Research Drive deden we veel ervaring op. Het platform bleek ons een oplossing te bieden voor veilige opslag en uitwisseling van onderzoekdata. De conclusie luidde dan ook dat de HAN er goed aan doet Research Drive aan te schaffen.

Lees meer over dit experiment.

Illustraties online DLWO magazine