Ontwikkelgericht toetsen: experimenteren met Scorion

Hoe krijgt de student meer regie over zijn eigen leerproces? Hoe begeleiden en coachen we de student in dat proces? Hoe personaliseer je het onderwijs met behulp van ICT, en creëer je ruimte voor eigen leerroutes? Welke tool ondersteunt deze processen het beste? Vanuit die vragen startten acht opleidingen met het experiment ‘ontwikkelgericht of programmatisch toetsen’, met de applicatie Scorion als ondersteunend middel.

ict studenten project 3

Pim Haenen in gesprek met studente Lotte Voorbeek

Toetsen als integraal onderdeel van het leren

Onderwerp van een actuele discussie binnen de HAN: “Hoe begeleiden we onze studenten, en welke manier van toetsen zorgt voor gewenst leergedrag?” Met meteen daarna vragen als: “Meten we met onze toetsen wel wat we daadwerkelijk beogen?” en “Hoe dragen onze toetsen bij aan het leerproces?” We willen de ontwikkeling van de student in kaart brengen. De student helpen zich optimaal te ontwikkelen. Fouten maken mag, want leren zonder fouten is geen leren!

In ons onderwijs willen we toe naar een cultuur waar we feedback inzetten als ontwikkeling. Naar een cultuur waar écht geleerd wordt. Daarbij rijst ook de vraag: hoe kunnen we ons onderwijs meer personaliseren? Hoe geven we ruimte aan individuele verschillen waar ieder zijn eigen leerroute mag bepalen? En welke rol kan ICT hierbij spelen? Veel vragen waaruit de behoefte blijkt aan nieuwe vormen van begeleiden, leren en toetsen.

Scorion geeft mij inzicht in mijn ontwikkelingen: op welke punten ik nog kan groeien en wat mijn sterke punten zijn. Uitwisselen van feedback gaat heel goed. Alles is heel overzichtelijk. Ik vind het een topsysteem!

​Onderzoeksvragen bij professionaliseren en veranderen

Het (docenten)team is aan zet, dat staat voorop in een onderwijskundig verandertraject als dit. Welke onderwijskundige doelen liggen ten grondslag aan ontwikkelgericht toetsen? Welke meerwaarde heeft een ICT-tool als Scorion? Op die vragen zoeken we een antwoord bij de opleidingen. Voor HAN-opleidingen is Scorion een logische keuze omdat zij hiermee aansluiten bij de Radboud Universiteit (RU) die al met deze software werkt. Dit geldt zeker voor opleidingen in het paramedisch domein die nauw samenwerken met de RU.

Wat kun je doen met Scorion?

Scorion is een online platform dat studenten inzicht geeft in hun eigen ontwikkeling. Het ondersteunt programmatisch toetsen. Scorion biedt een digitale infrastructuur voor het verzamelen van documenten, videomateriaal, andere informatie of bewijslast, feedback; voor het registreren van low-take momenten et cetera. Alle informatie wordt verzameld in een elektronisch portfolio. Het portfolio kan allerlei procedures organiseren, zoals 360-graden feedback en peer evaluatie. Scorion bevat allerlei modules, en kan flexibel worden aangepast voor elke functie.

De opleidingen zijn heel tevreden over de ondersteuning die Scorion biedt bij de leerprocessen van programmatisch toetsen. Scorion wordt precies op maat gemaakt voor de opleiding. Hierin zit ook meteen het nadeel van de applicatie vanuit een beheerperspectief. Doordat elke omgeving in Scorion op maat gemaakt wordt, vraagt het veel expertise en tijd om de applicatie in te richten. Scorion vereist kennis van zowel onderwijskunde, toetsconstructie als van beheer- en procesaspecten.

Geïnteresseerd?

Neem contract op met Pim Haenen, trekker van dit experiment.