ANS Delft: toetsen maken, afnemen en verwerken

Wiskundige formules, technische tekeningen... hoe voeren we die netjes op in onze toetsen? Met die vraag vanuit de technische academies, begon een klein experiment dat een grote vlucht nam. De applicatie ANS Delft is bruikbaar in de hele toetscyclus: toetsen ontwikkelen, afnemen, beoordelen, analyseren, registreren... Voor paper based toetsen, maar ook online. En niet alleen voor technische opleidingen!

examenformulier, student met potlood

Hans Verwijs in gesprek met docent René Beem

Start: paper based toetsen met ANS

Aanvankelijk richtte het experiment zich op paper based toetsen, aansluitend op de bestaande processen binnen de HAN. De met ANS ontwikkelde toetsen worden op papier afgedrukt, waarna studenten ze met de hand invullen. De ingevulde toetsen gaan vervolgens door de scanner, worden met slimme technologie gebundeld en digitaal teruggestuurd naar de docenten. Ook bij het nakijken helpt ANS een handje mee. Meerkeuzevragen beoordeelt ANS volledig automatisch. In vrije antwoorden op open vragen herkent ANS steekwoorden, en geeft daarmee een voorzet voor de beoordeling. Hoe meer informatie de docent vooraf in de databank stopt, hoe meer voordeel bij het nakijken van de toets.

Van formules editen naar online toetsen

 

De formule-editor van ANS voldoet aan de behoefte van de technische academies. Met wat oefening is het mogelijk om ook complexere formules en figuren toe te voegen aan toetsen. De editor werkt ook andersom: je kunt een student vragen om zelf een formule te construeren, bij een online toets. Al was het experiment niet gericht op online toetsen, vanaf de coronatijd veranderde het perspectief. Studenten mochten niet meer op de HAN komen. Papieren toetsen afnemen werd onmogelijk. Het ANS-experiment speelde hier direct op in. Immers, met ANS kun je toetsen maken die mensen overal ter wereld kunnen maken en inleveren. De ervaringen met het lopende experiment hielpen om in de coronatijd al snel toetsen online te laten doorgaan. Gelukkig, studievertraging werd voorkomen!

Een experiment is een belangrijk middel om te professionaliseren. In dit geval gaf corona er nog een boost aan.

Een nieuwe wereld: online surveillance en fraudebestrijding

Bij iedere toets die je online aanbiedt, is de uitdaging: hoe controleer je dat de student werkelijk zelf de toets maakt? Je kunt stukjes software met de toets meesturen: die zorgen dat de student niet op internet naar antwoorden kan zoeken; of die afwijkende patronen in het typegedrag van de student ontdekken. Een cameraatje instellen om de student in de gaten te houden? Al snel komt de privacy in het geding. Online surveillance vraagt specifieke expertise. ANS heeft die niet, maar is wel voorbereid: koppelingen voor gebruik van specifieke software stonden al klaar.

ANS: méér dan alleen toetsafname

Het experiment laat een duidelijke meerwaarde van ANS zien. Het stimuleert docenten tot samenwerking bij toetsontwikkeling, samen nakijken, betere kwaliteitsborging, evaluatie en rapportage. Ook de studenten zijn tevreden. Er is een kwaliteitsslag gemaakt in de presentatie van toetsen. Ze kunnen er goed mee uit de voeten, het werkt intuïtief en gebruiksvriendelijk. Tegelijkertijd is er veel losgemaakt. De weg naar online toetsen is opengezet, en dat heeft aanpalende vragen opgeroepen waar nog een heleboel experimenten uit te halen zijn!

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Hans Verwijs, trekker van dit experiment.