HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Logistiek en Allianties

Website voor fieldlab-onderzoek naar een vitale stad

Ons onderzoek naar innovatieve last mile oplossingen voor een gezonde stad is al even onderweg. De eerste resultaten zijn gepubliceerd en de praktische toepassingen zijn niet onopgemerkt gebleven. Om de opgedane kennis centraal te kunnen delen is er nu de website Healthy City Lab .

HAN Redactie
18 november 2021
243528 Lectoraat architecture in health. Living labs
Lectoraat Logistiek en Allianties

Zorglogistiek in het ziekenhuis: kan het inclusiever?

Tijdens de coronacrisis had het middenmanagement in ziekenhuizen een kluif aan het oplossen van allerlei logistieke problemen. Of het lukte daarbij oog te houden voor patiënten die laaggeletterd of digibeet zijn? Docent-onderzoeker Lidy Okkerman gaat het na in haar postdoconderzoek.

HAN Redactie
02 november 2021
347057 Ziekenhuispersoneel in ziekenhuis duwen een bed met patient
Lectoraat Logistiek en Allianties

HAN-prijs onderzoek voor Jan Jansen

Docent-onderzoeker Jan Jansen ontving tijdens de opening van het studiejaar de HAN Prijs Onderzoeker. Het team van het Lectoraat Logistiek en Allianties heeft hem voorgedragen omdat hij een onderzoeker is die ook een groot hart heeft voor het onderwijs.

HAN Redactie
02 september 2021
237740 distributiecentrum
Lectoraat Logistiek en Allianties

Installatie Dennis Moeke als lector Logistiek en Allianties

Dennis Moeke aanvaardde op 22 april het ambt als lector voor het lectoraat Logistiek en Allianties bij de HAN. Dat deed hij met zijn intreerede At the Heart of Change. Als lector gaat Dennis zich inzetten voor de ontwikkeling van een steeds groter maatschappelijk vraagstuk: dat van de logistiek.

HAN Redactie
22 april 2021
Telefoons internationaal
Lectoraat Logistiek en Allianties

Module Zorglogistiek ontwikkeld

De VUmc Academie werkt aan een nieuwe opleiding Zorgadministratie die beter aansluit bij dit steeds complexere vakgebied. Een module in deze hernieuwde opleiding is Zorglogistiek. HAN lector Dennis Moeke is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze module.

HAN Redactie
31 maart 2021
31937 man tandzorg op pop
Lectoraat Logistiek en Allianties

Studententeam wint 1e prijs voor vaccinatieplan

De coronacrisis duurt voort. Strenge maatregelen in combinatie met verschillende innovatieve oplossingen zijn nodig. Om die creatieve ideeën te stimuleren startte TKI Dinalog een competitie om de logistiek rondom een nationaal vaccinatieprogramma te ontwikkelen. Studenten van de HAN wonnen de 1e prijs. De jury was onder de indruk van de inzending van het team, dat bestond uit subteams waarin ook studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht waren vertegenwoordigd.

HAN Redactie
26 februari 2021
Studenten volgen een opfriscursus vaccineren om zich voor te bereiden op de COVID-vaccinaties.
Lectoraat Logistiek en Allianties

Reguliere zorg niet bedoeld om crisispiek op te vangen

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen cruciaal is. En dat de overheid noodscenario’s zou moeten maken voor een volgende crisis. Dat zegt dr. Dennis Moeke, lector Logistiek & Allianties bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

HAN Redactie
25 februari 2021
distributiecentrum
Lectoraat Logistiek en Allianties

De maturity scan: regionaal voorbeeld van Smart Partnership

In juni start het KennisDC Logistiek Gelderland met een maturity scan. Dit doen zij op het gebied van data driven decision making voor logistieke bedrijven in Gelderland. Het Data Science Lab van de HAN is met verschillende lectoraten bij dit project betrokken. Een mooi voorbeeld van Smart Partnership.

HAN Redactie
12 juni 2020
null