Studenten ook dit jaar positief over sfeer en veiligheid op de HAN

Ook dit jaar zijn studenten tevreden over veel aspecten van hun studie aan de HAN. Dit was de afgelopen jaren ook zo, de situatie is zo goed als hetzelfde. Dat blijkt uit de resultaten van de NSE, de Nationale Studenten Enquête 2024. De HAN scoort op diverse thema’s opnieuw hoger dan het landelijk hbo-gemiddelde.

HAN-studenten buiten op de trap

Vooral de sfeer op HAN krijgt een hoge waardering van de studenten: 4,08 op een schaal van 1 tot 5. Ook voelen studenten zich hier veilig genoeg om zichzelf te zijn: 4,10 op een schaal van 1 tot 5. Bekijk de HAN-factsheet met alle scores, op kernthema’s en keuzethema’s.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks gehouden onder studenten van universiteiten en hogescholen. 

Sfeer en veiligheid

De verschillen in de uitkomsten van de enquete zijn klein ten opzichte van 2023. Zeker als het gaat om onderwerpen als inhoud en opzet van de studie, docenten en toetsing. Meestal scoort de HAN hoger dan het landelijk gemiddelde. De sfeer en het veilige gevoel zijn positieve uitschieters. Dit zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het welzijn van onze studenten. 

Zijn studenten dan helemaal tevreden over de HAN? Nee, ook wij kunnen op een paar thema’s een verbeterslag maken (score lager dan 3,5). Zo zijn studenten sinds de vorige meting in 2023 iets minder tevreden over het op tijd bekendmaken van studieroosters. Ook op het gebied van studielast en de flexibiliteit van het studieprogramma kan het beter. Terecht dus dat we hier als HAN nog steeds aan werken in ons meerjarig beleidsplan. 

Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur van de HAN

'Wat gaat goed, wat kan beter? De enquête geeft ons belangrijke inzichten'

“Opnieuw is het aantal HAN-studenten dat de Nationale Studenten Enquête heeft ingevuld, gestegen. Daar zijn we erg blij mee, want de uitkomsten hiervan geven ons als bestuur belangrijke inzichten in wat goed gaat en wat beter kan. Zaken die beter kunnen, zijn bijvoorbeeld het rooster, de studiedruk en de flexibiliteit van het studieprogramma. Hier werken we volop aan. De sfeer en het gevoel van veiligheid op onze kennisinstelling worden nog steeds gewaardeerd, dat is erg waardevol.”

Respons

Er is een hoge betrokkenheid onder studenten, maar liefst 44% van alle studenten vulde de vragenlijst in. Opnieuw een hoger percentage dan in voorgaande jaren. Landelijk deed 33% van alle wo/hbo-studenten mee aan de NSE 2024. De HAN is blij met deze hoge betrokkenheid.

Resultaten per opleiding

De resultaten gelden voor onze hogeschool als geheel. Voor de afzonderlijke opleidingen kunnen de scores hiervan afwijken. Heb je meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête 2024? Bekijk op Studiekeuze123 hoe jouw opleiding wordt beoordeeld.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De enquêteresultaten gebruiken we om onze opleidingen te verbeteren. Ook komen ze terug in data die gepubliceerd worden op Studiekeuze123.nl, waar studiekiezers opleidingen met elkaar kunnen vergelijken. De uitkomsten van de NSE zijn ook de basis voor de jaarlijkse Keuzegids en de onderwijsspecial van het weekblad Elsevier. 

Opleiding aan het woord

Deelnemers master Business Sales zeer positief

Deelnemers van de masteropleiding Business Sales beoordelen hun opleiding op een aantal aspecten zeer positief. Het gaat om de toegevoegde waarde van de opleiding voor hun professionele carrière, de aansluiting van het onderwijsprogramma bij actuele ontwikkelingen in de praktijk en de docenten.

Student van de master Business Sales aandachtig luisterend naar medestudent.