Pleidooi: deel armoedeverhalen met de politiek

De Week tegen Armoede staat dit jaar in het teken van ‘wat wél werkt’. Yvonne de Haan, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HAN, opende de week en erkent armoede als belangrijk thema voor onze hogeschool. Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. We zien toenemende kloven tussen de ‘haves‘ en ‘have-nots ‘. “Dit gaat over bestaansonzekerheid.” Key-note spreker René Peters adviseert: "Betrek de politiek."

Week tegen armoede opening Elma

Oud Wethouder en Tweede Kamerlid, namens het CDA, René Peters schetst tijdens de opening geen rooskleurig beeld. “In Nederland sturen we eigenlijk niet op bestaanszekerheid. We accepteren veel wijken waar werkeloosheid is.” Daarnaast worden er bij complexe situaties steeds meer specialisten betrokken. In zo’n veld is vaak onduidelijk wie van de vele betrokken specialisten handelt en het voortouw neemt. Er ontstaat een 'daar zijn wij niet van' situatie.

Collectief perspectief

“We kijken vanuit ons eigen perspectief naar het probleem”,  aldus René. Er zou meer aandacht moeten zijn voor de achterliggende patronen. Door voorbij het individu te kijken, zie je wat er collectief nodig is. Daarin is het belangrijk om domeinoverstijgend te werk te gaan. “Er kan meer als je samen, vanuit verschillende perspectieven nadenkt over oplossingen.”

In de politiek zijn weinig mensen die armoede van dichtbij kennen."

‘Bijles’ aan ambtenaren

Daarbij komt ook dat er volgens René in de politiek weinig mensen zijn die armoede van dichtbij kennen. Hier ligt volgens hem een kans voor sociaal werkers en andere professionals in het sociale domein. “Zij zouden zich meer moeten richten op het geven van ‘bijles’ aan ambtenaren, raadsleden en wethouders. Burgers worden grotendeels vertegenwoordigd door theoretisch opgeleiden, die soms geen idee hebben van wat er zich achter voordeuren afspeelt. Kom met goede voorbeelden, cijfers, onderzoek; laat zien wat werkt. Neem raadsleden en ambtenaren mee in je praktijk.” Ook in het onderwijs zou volgens René meer ruimte voor politiek moeten zijn. “Hoe neem je als sociaal werker politici mee in verhalen en voorbeelden.”

Doe het samen

"Een valkuil is dat men hardnekkig geneigd is situaties te benaderen als ‘een probleem met een slachtoffer, dader en held’. De pers niet in de laatste plaats. Het lijkt tegennatuurlijk om hier tegenin te gaan, omdat dit paradigma al zo lang overheersend is. Maar we zullen allemaal druk moeten zetten om te stoppen met wat niet werkt en op te roepen tot wat wel werkt", benadrukt René.

Wat werkt nog meer?

Naast lezingen, maken studenten, docenten, onderzoekers en werkveldprofessionals tijdens de Week tegen Armoede kennis met verschillende methoden om armoede bespreekbaar te maken en te doorbreken. Projecten zoals het Zakgeldproject, de gesprekskaarten Waarde van Welzijn en het spel Kansen Keren komen in de week voorbij. Wil jij ook nog een activiteit van deze week volgen? Sluit bijvoorbeeld nog aan bij de bijeenkomst ‘Wat als jij zou moeten kiezen?’ van de opleiding Food en Business in samenwerking met de voedselbank of ga naar de Lunchsessie: Verander je Perspectief van de Academie Sport en Bewegen. Aanmelden kan via han.nl/weektegenarmoede.

Lezing gemist?

Mocht je de keynotelezing van René Peters of Albert-Jan Kruiter gemist hebben. Deze lezingen zijn binnenkort terug te kijken via han.nl/weektegenarmoede.