De verhalen Kansen Keren

234501 symposium sessie Kansen Keren. Studenten in gesprek met Carinda

Is de kans op een lang en gezond leven even groot voor iedereen? Dat ‘nee’ het antwoord is, weten we al lang. Daarom wil de HAN bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (Sociaal – Fair Health).

De verhalen

De Kansen Keren verhalen die zijn opgehaald bij HAN -studenten en gaan over hun leven tot hun 21e. Wat beïnvloedde de kansen in hun leven? Denk aan woonomgeving, gezondheid, sociale steun, sociaaleconomische positie, relaties, onderwijs en levensovertuiging. Bij elk verhaal vertellen docenten of onderzoekers van de HAN wat (toekomstige) professionals kunnen betekenen. Vanuit hun eigen domein, om zo een gezamenlijke bijdrage vanuit alle vakgebieden te leveren. Want alleen samen kun je bijdragen aan een sociale, slimme en schone toekomst van kinderen en jongeren, en bijdragen aan een lang, gelukkig en gezond leven.

Downloads

Wil je zelf aan de slag? Ga je gang. Alle informatie kun je downloaden:
Het Ksnen Keren spel is te verkrijgen via deze link.
Hier vind je De Kansen Keren verhalen (in PDF, 70 pagina’s).

Het spel

Het spel Kansen Keren kan ook zelfstandig gespeeld worden. Het is ontwikkeld voor iedereen die kan bijdragen aan het keren van kansen. De instructie is eenvoudig. Nadat de spelers gezamenlijk een identiteit hebben bedacht voor hun jongere (het pionnetje), start de 'levensweg' in het midden van de ladder. In het boekje ‘Levensgebeurtenissen’ staan situaties uitgelegd waarin kinderen en jongeren kunnen belanden. Per levensgebeurtenis gooit iemand uit de groep de dobbelsteen, het aantal ogen staat voor de situatie waarin 'jullie jongere' belandt. De spelers bepalen welke invloed de situaties kúnnen hebben op de kansen van jullie jongere, je bepaalt samen hoeveel stappen jullie jongere omhoog of omlaag gaat op de levensweg.

Het spel is zeer bruikbaar om in te zetten in lessen of andere situaties waarbij bewustwording over sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan de orde is.

Vragen?

Wil je contact opnemen met de bedenker van het spel Carinda Jansen? Heb je een vraag over het spel de verhalen of de werkvormen. Stuur een mailbericht naar fairhealth@han.nl.

Meer weten?

Ervaringsdeskundigen maken ongelijkheid tastbaar

234499 symposium sessie kansen keren studenten in gesprek

Inscience-Filmbezoekers spelen kansen keren

234496 symposium sessie kansen keren Carinda Jansen

Onderzoeksartikel Kansen Keren

234498 symposium sessie kansen keren spel op tafel

Thema Betere sociaaleconomische positie

Samen met mensen met ervaringskennis, onderzoekers, studenten en partners werkt de HAN aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Daarbij staan 4 thema’s centraal. Een daarvan is het verbeteren van sociaaleconomische positie. Lees meer over dit thema.

234501 symposium sessie Kansen Keren. Studenten in gesprek met Carinda