InScience: Filmbezoekers spelen 'Kansen Keren'

Na de indrukwekkende film Three Identical Strangers speelden HAN-docent Carinda Jansen en ervaringsdeskundige Bibi Ansari met bezoekers van filmfestival InScience een live versie van het spel ‘Kansen Keren’. Via rode, groene en witte briefjes stemt de zaal over dilemma’s en kansen in het leven.

null

“Ik krijg het er koud van,” reageert HAN-docent Carinda Jansen direct na afloop van de film Three Identical Strangers. “Het blijft een indrukwekkende film.” De bezoekers van het Internationaal Science Filmfestival Nijmegen in LUX moeten het verhaal ook nog een beetje verwerken, zo lijkt het. Jansen: “Het is een grote overgang naar een spel, maar we gaan het toch doen.” 

Genen of opvoeding

Three Identical Strangers gaat over de Amerikaanse drieling David, Bobby en Eddy die kort na hun geboorte van elkaar gescheiden wordt en elkaar 19 jaar later bij toeval weer leert kennen. Ze groeien op in 3 gezinnen met een verschillende sociaal-economische status. Centrale vraag: wat maakt wie je wordt? Je genen of je opvoeding? De documentairefilm vertelt een bijzonder verhaal met een bizarre wetenschappelijke geschiedenis.

Kansen Keren

Het thema van Three Identical Strangers sluit aan op de focus van HAN Health: het verkleinen van sociaaleconomische (gezondheids)verschillen. Om de bezoekers van InScience bewust te maken van de invloed van sociale ongelijkheid voor de kansen van mensen, is deze zaterdagmiddag het bordspel ‘Kansen Keren’ uitvergroot tot een live-versie. HAN-docent Carinda van de opleiding Social Work ontwikkelde het spel om met studenten het gesprek te voeren over sociale ongelijkheid. Vandaag is ze spelleider. 

Maatschappelijke ladder

Voor een volle zaal vertelt haar collega en ervaringsdeskundige Bibi verschillende fases uit haar bewogen levensverhaal. Afhankelijk van haar kansen in het leven daalt, stijgt of blijft zij gelijk op de maatschappelijke ladder, op het podium verbeeld door een groot aluminium exemplaar. De bezoekers in de zaal oordelen over haar kansen. Voorafgaand aan de film hebben zij een groen, rood en wit papiertje gekregen om te stemmen. 

In gesprek

Als Bibi vertelt over de moeilijke start aan het begin van haar leven stemt de zaal eensgezind rood. Bibi zet een stap achteruit op de ladder. Voor de volgende stemrondes vraagt spelleider Carinda de filmbezoekers de kansen in het leven van Bibi in tweetallen te bespreken. Carinda: “We willen graag het gesprek voeren en inzichten delen. Dat doen we ook met onze studenten. Het is belangrijk dat zij als toekomstige professionals begrijpen dat zij kansen kunnen keren.”

Inzicht in de leefwereld van anderen

Als ervaringsdeskundige deelt Bibi haar levensverhaal en ervaringen met anderen. Het geeft inzicht in de leefwereld van anderen en het maakt duidelijk voor welke uitdaging zij staan of waar ze behoefte aan hebben. Deze middag zet het verhaal van Bibi ook het filmpubliek aan het denken.

Er gaan rode, witte en groene stembriefjes omhoog. Bibi zet haar stappen naar links en rechts en licht haar ervaring toe. Uiteindelijk doen zich nieuwe kansen voor en vecht Bibi zich een weg omhoog op de ladder. 

Rugzak

“Dit zie ik als een kans voor haar. Dit vind ik absoluut groen,” overlegt een deelneemster met haar buurman. Die is het met haar eens. Het duo kent als reïntegratiecoaches de problemen die sociale ongelijkheid kan veroorzaken. “Sommige mensen beginnen door omstandigheden met een grote rugzak. Die problemen moet je allemaal tackelen. Dat is mogelijk, maar die tellen wel. Je moet ze eerst zien te overwinnen.” 

Tegelijk is volgens de filmliefhebster niet alles op sociale ongelijkheid terug te voeren. “Opgroeien in een artsengezin is ook geen garantie”, verwijst ze naar Three Identical Strangers. “Het gaat vooral om een liefdevol leven.”

‘Kansen Keren’ is te koop in de Campusstore van de HAN (in Nijmegen en Arnhem) voor €10,95. Meer info of bestellen kan op KansenKeren.nl