Studiekeuzecheck wordt matching

Wie zich aanmeldt voor een voltijdstudie bij de HAN deed tot voor kort mee aan de verplichte studiekeuzecheck. Dat is nu veranderd in 'matching' bij de HAN: aanmelders kiezen zelf matchingsactiviteiten. Zo sluiten we beter aan op hun behoeftes.

499310 Studenten moeten een studiekeuze gaan maken.

Wat is de studiekeuzecheck?

Nadat jongeren zich hebben aangemeld voor een voltijd hbo studie lopen zij vaak nog met twijfels of vragen. Past de hogeschool wel echt bij mij? Heb ik de juiste studie gekozen? Kan ik het niveau aan? 50% van de studiekiezers meldt zich dan ook aan voor meerdere opleidingen en maakt daarna pas de definitieve keuze.

Om hen daarbij te helpen bieden veel hogescholen in Nederland een studiekeuzecheck. Jongeren doen na hun aanmelding voor een voltijd bachelor (verplichte) activiteiten om te checken of de opleiding wel echt bij hen past. Dat was bij de HAN tot voor kort ook zo.

Wat verandert er?

Wie vanaf september 2024 instroomt bij een voltijd bachelor bij de HAN doet geen studiekeuzecheck meer. In plaats daarvan kiezen zij zelf matchingsactiviteiten. Ze checken dus nog steeds of de studie bij hen past, maar de vorm waarin we dat aanbieden is anders.

  • Wie voor september 2024 met een voltijdstudie start (bijvoorbeeld in februari) doet nog wel een studiekeuzecheck. 
  • Alle voltijd bachelors van de HAN bieden matchingsactiviteiten aan, met uitzondering van de opleidingen met numerus fixus en aanvullende eisen. Voor die opleidingen doen aanmelders al mee aan een selectie of onderzoek en checken ze op die manier hun studiekeuze.

Waarom wordt de studiekeuzecheck nu matching?

De studiekeuzecheck was verplicht. Na de studiekeuzecheck kregen jongeren een studiekeuzeadvies van de opleiding, dat was een voorwaarde om hun inschrijving bij de HAN definitief te kunnen maken. Als ze zich na 1 mei aanmeldden was dat advies bovendien bindend, bij een negatief advies konden ze dan dus niet met de opleiding starten.

Maar wat als je al heel zeker weet voor welke opleiding je gaat? Dan heb je misschien minder behoefte aan een uitgebreide check. En wat als je je pas in de zomer aanmeldt? Dan moet je vlak voor de start van het studiejaar nog verplicht een studiekeuzecheck doen. Lastig, want de opleidingen zijn in de zomervakantie niet aanwezig. Het gevolg: studenten waren soms niet op tijd ingeschreven en konden aan het begin van het studiejaar niet deelnemen aan het onderwijs.

Wat is er anders bij matching?

Het grote verschil met matching is dat het niet verplicht is. We raden het wel sterk aan, maar het is geen voorwaarde om je inschrijving bij de HAN definitief te maken. Aanmelders kunnen een vragenlijst invullen om voor zichzelf op een rijtje te zetten waarom ze voor die opleiding kiezen en welke vragen en twijfels ze daar nog bij hebben. Daarna kiezen ze zelf matchingsactiviteiten, bijvoorbeeld een gesprek met de opleiding of een dag Meelopen of Proefstuderen. 

Zo krijgen studiekiezers dus nog steeds de persoonlijke aandacht en ondersteuning in het studiekeuzeproces waar ze behoefte aan hebben en recht op hebben. Ze kunnen  hun verwachtingen toetsen, hun twijfels bespreken en de sfeer proeven. Maar het studiekeuzeadvies vormt geen belemmering meer bij de inschrijving en de start van de studie.

Meer over matching

Meer weten over matching bij de HAN? Op de pagina voor studiekiezers lees je meer over de vragenlijst en de matchingsactiviteiten én je vindt er het antwoord op de meestgestelde vragen over matching. 

541747 Blauwe achtergrond met rode en witte lego hartjes. Matching!