Studiekeuzecheck

 

Om nog 1 keer te checken of je echt goed zit met je studiekeuze, doe je bij de HAN een studiekeuzecheck. Is die check voor jou verplicht? Wat kun je ervan verwachten? En is het advies bindend? Dat lees je hier allemaal!


Wat is de studiekeuzecheck?

De studiekeuzecheck is een laatste stap om te checken of deze opleiding echt bij jou past. De check is bijna altijd verplicht, maar het is geen selectie. Het is voor jou dé kans om te kijken of je verwachtingen kloppen en alle vragen te stellen die je nog hebt. De studiekeuzecheck bestaat uit 2 vragenlijsten (verplicht). Daarnaast is er een keuzedeel (niet verplicht) voor Nijmegen en een fysieke kennismaking (wel verplicht) voor Arnhem (enkel voor starters februari 2021). Bij deze kennismaking worden uiteraard de maatregelen rondom COVID-19 in acht genomen. Daarna krijg je een studiekeuzeadvies.

Stap 1 Online vragenlijsten

Heb je je aangemeld voor een opleiding via Studielink? Mooi, dat is de 1e stap. Ongeveer een week nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, ontvang je een mailtje met een link naar de online vragenlijsten. De vragenlijsten zijn een verplicht onderdeel van de Studiekeuzecheck.

De 1e vragenlijst gaat over je oriëntatie en verwachtingen: hoe ben je op het idee gekomen deze studie te kiezen en waarom denk je dat die bij je past? Daarna volgen 1 of meer vragenlijsten die specifiek over de opleiding gaan. 

In de 2e vragenlijst komen wat persoonlijke vragen aan bod, zoals vooropleiding en jouw verwachtingen ten aanzien van de pabo.

stap 2 Afspraak met de opleiding

Nijmegen: Normaal gesproken is deel 2 van de studiekeuzecheck een afspraak bij de HAN. Dit studiejaar zijn echter alle fysieke afspraken op de HAN afgelast om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen.

Om te zorgen dat jij toch zo goed mogelijk kunt bepalen of de opleiding bij jou past, bieden we - daar waar mogelijk - online alternatieven. Elke opleiding bepaalt zelf welke keuzeactiviteit zij aanbieden. Dat is bijvoorbeeld een online 1-op-1 gesprek of een online groepsgesprek. De opleiding informeert je hierover via de website van de opleiding en/of via een aparte mail.

Dit keuzedeel is niet verplicht. We raden je wel aan om er gebruik van te maken, omdat je dan beter kunt bepalen of deze opleiding bij jou past.

Arnhem: In Arnhem is er in de avond voldoende capaciteit om de studenten die in februari 2021 willen starten van een normale SKC te voorzien. Daarom is de fysieke kennismaking een verplichting.

Stap 3 studiekeuzeadvies

Na je afspraak met de opleiding krijg je een e-mail met je studiekeuzeadvies. Er zijn 3 adviezen mogelijk: positief, negatief of nadere actie.

 • Positief: er is een match tussen jou en de opleiding. Je kunt je inschrijving definitief gaan maken.
 • Nadere actie: De opleiding adviseert je om nog een aantal dingen te doen. Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn om je nog wat verder in de opleiding te verdiepen, bij de start van de studie contact op te nemen met jouw studiebegeleider of jouw bijzondere omstandigheden te melden. Dat vergroot jouw kans op succes in deze opleiding. Je kunt je inschrijving al wel direct definitief gaan maken.
 • NegatiefDit studiejaar geven we geen negatief studiekeuzeadvies, omdat jij je minder goed hebt kunnen oriënteren.

Het kan gebeuren dat jij je studiekeuzeadvies al binnen hebt voordat je het keuzedeel hebt afgerond. Dat komt omdat je het advies krijgt op basis van de online vragenlijst(en). Toch is het in dat geval voor jezelf nog steeds van meerwaarde om het keuzedeel af te ronden, zodat je zeker weet dat deze opleiding goed bij jou past.

Zorg dat je je studiekeuzeadvies zo snel mogelijk ontvangt, uiterlijk op 31 augustus. Dan kunnen we je inschrijving op tijd definitief maken. Heb je interesse in de februaristroom? Probeer dan je studiekeuzecheck voor de kerstvakantie in te leveren. Lukt dit niet? Dan heb je uiterlijk tot 31 januari.

Is de studiekeuzecheck voor mij verplicht?

Om daar achter te komen moet je 2 dingen checken.

1. Voor welke opleiding heb je je aangemeld?

Er zijn 3 manieren om je studiekeuze te checken: een studiekeuzecheck, een selectie of een Onderzoek aanvullende eisen. Je doet er altijd 1 van de 3. Welke dat is, ligt aan de opleiding van jouw keuze. Heb je je aangemeld voor een opleiding met Numerus Fixus of aanvullende eisen? Dan hoef je geen studiekeuzecheck te doen.

Numerus Fixus-opleidingen
 • Fyiotherapie
 • Medische Hulpverlening
 • Mondzorgkunde
 • Toegepaste Psychologie
Je doet mee aan een aparte procedure voor Selectie & Plaatsing
Opleiding met aanvullende eisen
 • Vaktherapie
 • Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Dubbele lerarenopleiding Pabo-ALO
 • Sportkunde

Je doet mee aan een Onderzoek aanvullende eisen

Alle andere opleidingen   Je doet mee aan een Studiekeuzecheck
 

2. Geldt 1 van deze uitzonderingen voor jou?

Je hoeft ook niet deel te nemen aan de studiekeuzecheck als:

 • Je al een propedeutisch getuigschrift WO, een bachelor getuigschrift of een mastergetuigschrift hebt.
 • Je in het studiejaar hiervoor ingeschreven hebt gestaan voor de propedeuse van dezelfde opleiding.
 • Je in het studiejaar hiervoor ingeschreven hebt gestaan voor een opleiding met hetzelfde propedeuse-examen.