Een handeling níét verrichten, is ook goede zorg

Zeker nu veel mensen langer thuis blijven wonen en de druk op wijkverpleegkundigen hoog is, is dit hét moment om zorghandelingen terug te dringen die geen meerwaarde opleveren. Hiermee voorkomen we onnodige belasting van de cliënt en zorgverlener. Plus bespaart het tijd en geld.

Wijkverpleegkundige zit met een oudere man op de bank

Wijkverpleegkundigen voeren veel zorghandelingen uit en we gaan ervanuit dat ze allemaal effectief zijn. Maar uit nieuwe wetenschappelijke inzichten weten we dat een deel van de handelingen niet passend is omdat ze geen meerwaarde hebben voor de cliënt. Denk aan het dagelijks douchen van een oudere met dementie. Douchen is uitputtend voor deze doelgroep en de toch al dunne huid wordt hierdoor nóg kwetsbaarder. Minder vaak volledig wassen of wassen-zonder-water is dan een uitstekend alternatief.

Beter Doen Beter Laten-lijst

Het project MeeR gEpast gebruik met beter lateN in dE Wijk (kortgezegd RENEW 2.0) is een volgende stap om in de wijkverpleging aan de slag te gaan met de Beter Doen, Beter Laten-lijst. Op deze lijst staan 66 ‘Beter Laten’ aanbevelingen. Dus handelingen die je beter niet meer kunt doen omdat er alternatieven zijn met betere uitkomsten voor cliënt én zorgverlener

Aan de slag met gepaste zorg

Docent-onderzoeker bij het Lectoraat Wijkverpleging, Benjamin Wendt – van huis uit wijkverpleegkundige - legt uit: “In een eerdere fase hebben we inzicht gekregen in de effectiviteit van verschillende strategieën voor het verminderen van Beter Laten zorghandelingen. Op basis van die ervaring en geleerde lessen is het nu de tijd om op te schalen”.

Benjamin Wendt

Opschalen

In RENEW 2.0 gaan 35 teams wijkverpleging en 2 zorgorganisaties concreet aan de gang om met de eerder ontwikkelde praktijkgerichte aanpak, onder begeleiding van coaches van het lectoraat wijkverpleging, zelf aan de slag om Beter Laten handelingen te verminderen. RENEW 2.0 is een samenwerking tussen het lectoraat Wijkverpleging van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en IQ-Healthcare, Radboudumc.