What's in it for me

2 jaar geleden is een grootschalige onderwijsinnovatie ingezet bij de opleiding Fysiotherapie om de leerjaren 1, 2, 3 en 4 intensief samen te laten leren in een learning community. Een bewezen effectieve methodiek voor 1e en 2e jaars studenten. Maar what's in it for 3e en 4e jaars?

3e en 4e jaarsstudenten fysiotherapie ontdekken what het voor hen betekent als ze samen met leerjaar 1 en 2 optrekken in het SOULmade concept.

Het samen leren heeft al jaren, mede op initiatief van de Delta stroom, een belangrijke plaats ingenomen in de opleiding. In 2021 is het samen leren onder leiding van docenten van de opleiding Fysiotherapie, Wim Oerlemans en Samantha Meijer ondergebracht in het SOUL made concept, waarin de letters SOUL staan voor; Samenwerken, Ontwikkelen, Uitdagen en Leren.  

Herontwerpen

Ervaringen met SOUL made in de afgelopen 2 jaar hebben geleerd dat het voor 3e en 4e jaars niet altijd helder is wat zij hebben aan een actieve participatie in de learning community naast hun stage, onderzoek of minor. Daarom is de opleiding een project gestart om samen met studenten het samen leren te herontwerpen, met als doel maximale leerwaarde voor deze groep te creëren. "Het doel van het herontwerp is om het samen-leren-concept nóg beter te maken zodat het voor studenten uit alle jaren helder is wat ze eraan hebben. Vandaar de titel ‘What’s in it for me,” vertelt Niki Stolwijk.

Het doel van het herontwerp is om het samen-leren-concept nóg beter te maken zodat het voor studenten uit alle jaren helder is wat ze eraan hebben."

Ontwerpsessie

Docent-onderzoekers Niki Stolwijk en Marjo Maas zijn samen met collega's Evy Jetten en Anne van Bergen de aanvragers van dit project. Zij hebben eind vorig jaar vragenlijsten afgenomen onder de studenten Fysiotherapie naar bevorderende en belemmerende factoren om van elkaar te leren (de zogenoemde SOUL made activiteiten).  Hieruit zijn thema’s gedestilleerd die ze gebruikt hebben voor een ontwerpsessie met studenten en docenten volgens principes van design thinking. “De opbrengsten van de ontwerpsessie worden natuurlijk ook buiten de paramedische studies ter beschikking gesteld,” belooft Marjo.  

Win-win-situatie

Marjo legt uit: “Vanuit de ontwerpvragen hebben studenten en docenten nagedacht hoe de SOUL made activiteiten meer inspirerend te maken zijn voor ouderejaars studenten, hoe de win-win situatie inzichtelijk gemaakt kan worden en hoe je de motivatie van de studenten kunt verbeteren.” Marjo vult aan: “In de sessie zijn ze vanuit inspirerende voorbeelden buiten de context van het onderwijs om de kenmerken van die voorbeelden te gebruiken voor ns op het eigen ontwerp te leggen.”  

​Behoefte aan een fysieke ruimte

Wat bijvoorbeeld naar boven kwam, is het inbouwen van competitie tussen verticale leergroepen en het beschikken over een fysieke ruimte waar studenten elkaar kunnen vinden om afspraken te maken en waar ruimte is voor spontane SOUL made activiteiten.  

Efficiënte en effectieve methode

Marjo: “We hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de feedback die ouderejaars aan jongerejaars geven en het blijkt dat feedback van ouderejaars heel constructief is en als zeer waardevol wordt ervaren, soms meer dan feedback van docenten. ” Een hele effectieve en efficiënte methode, maar what’s in it for de ouderejaars? Marjo en Niki willen met de studenten dit gat vullen zodat dat ouderejaars inzien hoe leerzaam het is om kennis te delen met 1e en 2e jaars.  

Hoe nu verder?

Niki: “We gaan de opbrengsten van deze ontwerpsessie naast elkaar leggen en kijken waar we mee verder kunnen. Dan komen er prototypes uit die we uitwerken en uittesten.”  
To be continued.