Nieuw: Keuzedeel Voorbereiding Pabo

Om de drempel lager te maken voor onderwijsassistenten in opleiding om de pabo te gaan doen, is de pilot voor het Keuzedeel Voorbereiding Pabo in het leven geroepen. Door het uitvoeren van een praktijkgerichte opdracht kunnen onderwijsassistenten voldoen aan de vereisten voor toelating tot de pabo.

pabo-student pelle verijzer voor de witte watermolen

Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de mbo’ers de toelatingstoetsen van de pabo ziet als een obstakel, waardoor ze niet aan de pabo beginnen. Dit komt door het niveau van de toets en doordat de stof nog weinig aan bod komt in de vooropleiding. Aangezien de doorstroom naar de pabo van groot belang is vanwege de tekorten aan docenten in het basisonderwijs, heeft het Ministerie van Onderwijs besloten een pilot te starten. Deze pilot omvat een speciaal Keuzedeel Voorbereiding Pabo in de opleiding Onderwijsassistent op verschillende ROC’s in Nederland.

Samenwerking

Naar aanleiding van deze beslissing van de minister is een samenwerking ontstaan tussen de HAN pabo en de ROC’s Rijn IJssel, Nijmegen, Rivor (Tiel) en Astrum (Velp). De studenten van ROC Rijn IJssel zijn dit schooljaar al begonnen met de pilot om zo de drempel tot toetreding tot de pabo voor mbo’ers te verlagen en hen zo te motiveren deze stap te maken. Volgend schooljaar zullen de overige ROC’s volgen. Op deze manier willen we samen het lerarentekort aanpakken. De HAN pabo en eerdergenoemde ROC’s zijn trots dat ze deze pilot samen opgezet hebben.

Het geeft energie om samen te sparren. We beginnen elkaar steeds meer te vinden en zijn trots op wat we samen bedacht hebben.

Niet alleen zinvol, maar ook leuk

De ontwikkelaars van de pilot besloten de studenten uit de boeken te halen en ze op pad te sturen. Iedere student mag bij aanvang van de opdracht een provincie kiezen, waarbij de uitdaging wordt gegeven: “Verkoop je provincie”. Ze beginnen met het omschrijven van verschillende aspecten van de provincie door ze ook echt te bezoeken, daar beeldmateriaal te maken en dit te gebruiken voor het maken van een website. Op de website worden 3 vakken uitgediept waar nu toelatingstoetsen voor zijn, namelijk aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Hiermee wordt een onderzoekende houding gestimuleerd, een belangrijk onderdeel m.b.t. studievaardigheden op het hbo. Daarnaast gaan de studenten lessen ontwerpen voor hun stagescholen en een portfolio maken. De inhoud en de praktijk worden zo met elkaar gekoppeld.

pelle verijzer sonsbeek park arnhem

Bij de ontwikkeling van het keuzedeel is nagedacht over dat het niet alleen zinvol moet zijn voor de studenten maar ook leuk. De studenten gaan de deur uit om musea, natuurgebieden en locaties over historische figuren te bezoeken.

Aantrekkelijkere overstap van mbo naar hbo

De ontwikkelaars van de pilot zien het project als geslaagd als de angst voor de doorstroom naar het hbo minder wordt onder onderwijsassistenten. De overstap van het mbo naar het hbo moet aantrekkelijker worden en er moet meer maatwerk geboden worden volgens hen. Het zou mooi zijn als mbo’ers bijvoorbeeld meer training kunnen krijgen in studievaardigheden, maar een havist meer begeleiding kan krijgen in de stage. Diversiteit zien zij als iets belangrijks. Je wilt een zo gevarieerd mogelijk team, zodat je verschillende kinderen op een basisschool kunt begeleiden. Verschillen wil je omarmen. Je hebt zowel praktische kennis nodig als theoretische kennis. 

Ik denk dat het belangrijkste is dat de studenten met een trots gevoel aan de pabo kunnen starten, in plaats van dat ze met een achterstand vertrekken of besluiten niet te beginnen vanwege onzekerheid. Als je d.m.v. het keuzedeel aan een pabo kunt starten met meer zelfvertrouwen, dan weet ik zeker dat het beter gaat lukken.

Promotiefilmpje Keuzedeel

Om de huidige studenten en docenten van de mbo-opleiding Onderwijs Assistent een duidelijk beeld te geven van het Keuzedeel Voorbereiding Pabo, hebben pabo-studenten Pelle Verijzer en Tessel Lipsch een promotiefilmpje gemaakt. Op deze manier wordt tastbaar en zichtbaar gemaakt wat er verwacht kan worden van het keuzedeel.

 

Geïnteresseerd?

Wil jij graag meer weten over de pabo? Vind meer informatie over de pabo voltijd en deeltijd aan de HAN. Voor meer informatie over het Keuzedeel Voorbereiding Pabo kun je contact opnemen met Paul de Krijger (p.j.d.krijger@rijnijssel.nl) of Esther van Dalen (Esther.vanDalen@han.nl).