“Mijn stage betekende: Vastlopen, iets nieuws leren en door”

Stagiair Amir Ali Ahmadi had vóór zijn stage al bepaald wat hij er wilde leren: constructieve berekeningen maken volgens Europese en nationale normen, 3D modelleren in ontwerpsoftware Revit en het opstellen, analyseren en valideren van constructieve modellen in rekenprogramma RFEM.

Amir op de HAN

Leuke ambities, maar daar moet er toevallig op het moment van de stage maar net zo’n opdracht zijn. Amir had geluk, want bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos kwam een duurzaamheidsopdracht binnen vanuit een Europees programma. 

Geweldige opdracht

Amir vertelt: “Het ging om een fietsbrug van bio-composiet in Almere waarvan Witteveen+Bos wilde weten wat het verschil zou zijn als je deze van staal of beton maakt. Ik mocht de stalen en betonnen variant van dezelfde fietsbrug op voorontwerp niveau ontwerpen en berekenen. Voor deze opdracht ging het om een goede inschatting van de materiaalhoeveelheden. Alle facetten van het ontwerp kwamen aan de orde. Een geweldige opdracht dus.”

Privécollege over beton

Hij denkt terug: “Hetgeen ik deed, sloot mooi aan op de stof die ik tijdens mijn opleiding Civiele Techniek geleerd had. Nu alleen veel uitgebreider. Het 1e deel van mijn verslag was op een passend niveau. Het 2e deel bevatte universitaire stof zoals dynamica en orthotropie. (andere materiaaleigenschappen in verschillende richtingen). Dat was intens, maar gelukkig kon ik mijn vragen kwijt aan mijn stagebegeleider waardoor ik veel geleerd heb over beton en staal. Vaak kreeg ik geen direct antwoord op een vraag, maar een privécollege over beton waarmee ik een stap verder kwam. Deze opdracht was een aaneenschakeling van vastlopen, iets nieuws leren en doorgaan. Steeds kwam ik weer een stap verder. Hoe dieper ik soms vastliep, hoe verder ik kwam. ”

Creativiteit triggeren

“Om alles op tijd af te hebben, heb ik een paar weekenden opgeofferd. Geen seconde spijt van gehad. Ik vind het leuk om mezelf uit te blijven dagen, ook al is het niet altijd makkelijk geweest. Het was fijn dat ik veel vrijheid kreeg, dat triggerde mijn creativiteit

Mooi eindcijfer

Amirs stagebegeleider bij Witteveen+Bos, Esli Bosman merkte ook dat Amir zich vastbeet in deze opdracht. “Best een unieke opdracht voor een 3e jaarsstudent.” Hij kijkt tevreden terug op de stageperiode van Amir. “Hij wil constructeur worden en op dat gebied stelde hij de juiste vragen. Maar zeker zo belangrijk: hij luisterde goed naar de antwoorden. Het was een kwestie van uitleggen en documentatie meegeven, waarna hij zelf op zoek ging naar de antwoorden. Zijn stage is daarom beloond met een mooi eindcijfer.”

Amir stelde de juiste vragen. Maar zeker zo belangrijk: hij luisterde goed naar de antwoorden. En als ik uitleg en documentatie meegaf, ging hij zelf op zoek naar de antwoorden.”

Renovatie Eenhoornsluis

Als 2e opdracht mocht Amir de Eenhoornsluis uit 1618 in Amsterdam 3D modelleren. Amir vertelt: “Gemeente Amsterdam wil de Eenhoornsluis renoveren. Deze sluis heeft een grote historische waarde. Een eer om een bijdrage te leveren aan het behoud van de Nederlandse cultuur.” Omdat er van deze dik 400 jaar oude sluis geen tekeningen beschikbaar waren, moest deze eerst gemodelleerd worden. Esli vertelt: “Amir modelleerde aan de hand van een point cloud de volledige sluis in 3D.”

Zelfstandig sluis modelleren

Amir denkt terug: ”Ik ken Revit van school, maar nu kon ik veel dieper. Eerst heb ik de sluis zelf gemodelleerd en later alle losse elementen.” Amir heeft tot slot de gebrekentekeningen gemaakt, zodat de architect straks weet waar de schades van de sluis te vinden zijn. Alle tekeningen zijn inmiddels naar de gemeente gegaan en goedgekeurd. “In de vervolgfase worden de bestektekeningen waar de herstelwerkzaamheden van de bijbehorende schade op staan verder uitgewerkt. Op basis hiervan wordt een kostenraming gemaakt. Mijn stage zit erop, maar ik blijf het volgen.”

Eenhoornsluis

Leerdoelen

Amir is blij dat hij z’n leerdoelen gehaald heeft. “Het geeft een goede leidraad wat je zelf uit je stage wil halen.” Hij tipt: “Iedere student heeft eigen toekomstplannen en interesses. Het is goed om je stageadres door te geven wat jij graag wil leren. Kom je er niet aan toe, blijf hier dan toch om vragen.” Verder merkte Amir dat het heel goed is om aan je netwerk te bouwen binnen een bedrijf. “Leuke opdrachten komen soms uit de lucht vallen. Als jij dan net met iemand een gesprek hebt gehad, is de kans groot dat ze aan je denken en je erbij betrekken.”

Hoe dieper ik soms vastliep, hoe verder ik kwam."

Vrolijk opstaan

Amir kijkt terug op een drukke, leuke en leerzame tijd. “Elke dag stond ik vrolijk op en ging ik met plezier naar Witteveen+Bos.” Hij rondde zijn stage af met een 9,5. Amir gaat komend studiejaar zijn minor doen en dan is het tijd om af te studeren.