5 nieuwe opleidingen voor werkenden, ken jij ze al?

De HAN biedt vanaf komend studiejaar meer mogelijkheden aan werkenden om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. In september starten een nieuwe associate degree en bachelor in deeltijd en 3 nieuwe masters (waarvan 2 in deeltijd en 1 in voltijd). Een korte voorstelronde per opleiding!

c933e56e-0cf3-11ee-b442-02565807075b Low Resolution, Klas met deeltijd en duale studenten bij de HAN University of Applied Sciences studierichting Management en Organisatie op IPKW Waterstoflab

Het gaat om de associate degree Sport – Ondernemende Leefstijlcoach, de bachelor Vaktherapie – Psychomotorische Therapie, de master Business Sales, de master Applied Data Science en de master Circular Economy. De nieuwe opleidingen sluiten aan bij de vraag naar afgestudeerden in de praktijk. Zit er een opleiding voor jou bij ? Hieronder vind je de belangrijkste info in het kort.

Academie Sport en Bewegen
 

Ad Sport - Ondernemende Leefstijlcoach

De nieuwe associate degree Sport – Ondernemende Leefstijlcoach richt zich op mbo’ers die verder willen studeren en op werkenden die een passie hebben voor coaching en een gezonde leefstijl. In 2 jaar leiden we deze groep op tot leefstijlcoaches die advies kunnen geven aan organisaties en  leefstijlprogramma’s op maat kunnen maken en uitvoeren. De nieuwe deeltijd-opleiding speelt in op de toenemende vraag naar leefstijlcoaches, onder andere omdat er op steeds meer plekken leefstijllokketten geopend worden.

Studenten Ad Sport ondernemende leefstijlcoach in de gymzaal aan het werk met touwen.
Academie Gezondheid en Vitaliteit
 

Vaktherapie - Psychomotorische Therapie

Zowel vanuit het werkveld als de studiekiezer is de vraag naar een deeltijd-opleiding Vaktherapie met als specialisatie Psychomotorische Therapie groot. De HAN speelt in op deze vraag met deze nieuwe opleiding. De studenten worden opgeleid tot psychomotorisch therapeuten die mensen helpen meer grip op hun leven te krijgen. Dat doen ze door bewegen en lichamelijkheid in te zetten in ervaringsgericht leren. Na de opleiding kunnen afgestudeerden aan de slag in GGZ en het sociale domein of in een eigen praktijk.

Studenten Psychomotorische Therape aan het werk in een gymzaal.
Academie IT en Mediadesign
 

Master Applied Data Science

De vraag naar specialisten die nieuwe inzichten kunnen genereren uit data neemt toe. Organisaties willen sneller en slimmer werken. Bijvoorbeeld om de effecten van een medische behandeling beter te voorspellen, de verwachte behoefte voor het ophalen van vuilnis in een gemeente beter te kunnen inschatten of routes voor vrachtwagens efficiënter in te plannen. De nieuwe Engelstalige deeltijd-master Applied Data Science leidt data science specialisten op die weten hoe ze dit soort praktische vraagstellingen kunnen vertalen naar datagedreven oplossingen.

Twee studenten Applied Data Science aan het werk achter de laptop.
Academie Business en Communicatie
 

Master Business Sales

In sales draait het tegenwoordig om meerwaarde bieden, niet alleen financieel-economisch, maar ook met oog voor mens en milieu. De rol van sales- en accountmanagers is verschoven van verkoper naar relatiebeheerder. Op deze ontwikkelingen speelt de nieuwe deeltijd-master Business Sales in. De opleiding is ontstaan vanuit vraag in het werkveld naar goed opgeleide sales-professionals die over hun eigen organisatie heen kunnen kijken naar netwerken van organisaties, en de mechanismen die daarin een rol spelen. Het is de enige master in Europa op het gebied van b2b-sales die tot een MSc-titel opleidt.

Twee master-studenten Business Sales overleggen aan een tafel.
International School of Business
 

Master Circular Economy

Ook de nieuwe Engelstalige voltijdmaster Circular Economy speelt in op de vraag naar professionals die bedrijven kunnen helpen stappen te zetten naar duurzamer ondernemen. Tijdens de opleiding leren studenten hoe je duurzaamheidsvraagstukken aanpakt en mensen mee krijgt in de veranderingen. De opleiding richt zich op studiekiezers die een internationale focus hebben, het Engels goed beheersen en willen bijdragen aan de transitie naar een wereldwijde circulaire economie.

Een klas studenten Circular Economy aan het werk.

Meer weten?

Kijk voor alle scholing voor werkenden bij de HAN op han.nl/werkenden.