HAN ondertekent intentieverklaring VN-verdrag Handicap

Wil je een inclusieve en veilige hogeschool zijn, dan heb je vasthoudende medewerkers én studenten nodig. Dat concludeerde Rob Verhofstad, voorzitter van ons College van Bestuur, tijdens de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag Handicap.

b60063f8-0cff-11ee-95bb-02565807075b

Op donderdag 13 april tekenden wij als 26e instelling voor hoger onderwijs deze intentieverklaring. Hiermee zeggen we meer te willen doen om een inclusieve hogeschool te zijn voor alle studenten. Bijvoorbeeld door meer proactief te werken aan toegankelijkheid in plaats van reactief. Ellen van Veen van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) nam ons eerst mee in wat deze verklaring betekent.

Cijfers

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt dat 30% van de studenten 1 of meer beperkingen heeft of chronisch ziek is, en 10% daardoor belemmeringen ervaart tijdens de studie. Ook als er al aanpassingen zijn gedaan. “We hebben nog heel wat te doen", concludeert Rob Verhofstad, die voorafgaand aan de ondertekening met 3 HAN-studenten in gesprek ging. Wat vinden zij als ervaringsdeskundigen al goed gaan, en vooral: wat moet beter? Astrid Sluis, beleidsmedewerker bij de HAN, leidde het gesprek.

Rob Verhofstad, voorzitter van ons College van Bestuur, in gesprek met studenten over inclusief onderwijs.
Studenten Ron Evers en Nina Rouwenhorst vertelden over hun ervaringen bij de HAN

Wat gaat er goed?

Nina Rouwenhorst, 4e-jaars aan de lerarenopleiding Geschiedenis, vond het prettig hoe de HAN meedacht in haar zoektocht naar een geschikte stageplek. ‘Geschikt’ betekent voor haar: een stageplek die qua reisafstand goed te doen is. Ron Evers, oud-student Muziektherapie, noemde de financiële regelingen die er zijn, en hij vond het fijn dat een aantal docenten een extra stap voor hem wilden zetten. Eva Trompetter, student Toegepaste Psychologie, zag een duidelijk verschil in de ondersteuning bij de start van haar studie in vergelijking met nu. “Het onderwerp is überhaupt bespreekbaar en je kunt op meer plekken terecht met je vragen.”  

Wat moet beter?

Nina, Ron en Eva zijn vasthoudend, en dat is maar goed ook, concludeerde Rob Verhofstad: “Het is nog niet goed genoeg.” Zo noemde Nina dat ze in het noodgebouw op de campus in Nijmegen een lift mist, en dat ze sowieso moeite heeft om gebouwen binnen te komen. Ron vertelde dat hij bij ‘lastige’ vragen van het kastje naar de muur werd gestuurd en Eva gaf aan dat ze soms zo lang op een antwoord moet wachten, dat ze het maar buiten de HAN ging zoeken. Alle 3 kunnen ze niet wachten tot de intentieverklaring is ondertekend. “We kunnen elkaar hier nu op aanspreken", klonk Ron opgelucht.   

Stappen

Het blijft niet bij deze ondertekening, benadrukte Ellen van Veen, na afloop van het officiële moment. “In de werkgroep met de andere hogescholen wisselen we 3 keer per jaar uit hoe we inclusief onderwijs kunnen stimuleren. En we faciliteren het gesprek tussen studenten en het bestuur van hun hogeschool.”

Op de HAN zelf neemt het lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering de digitale toegankelijkheid van onze hogeschool onder de loep. Denk aan onze software en de websites van de HAN. Ook krijgt het beleid over studeren met een functiebeperking een update. “Hierin staat de ondersteuningsvraag van studenten centraal, in plaats van de beperking", licht beleidsmedewerker Janneke Willemsen toe. “Meer ‘sociaal’ in plaats van ‘medisch’.” 

Over het VN-verdrag en de intentieverklaring

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs, stelde de intentieverklaring op, om het onderwijs te stimuleren met de implementatie van het verdrag aan de slag te gaan.