Goede score in Keuzegids Masters

Master Vaktherapie scoort bovengemiddeld

Op 9 maart is de Keuzegids Masters 2023 verschenen. Dit is een onafhankelijke consumentengids.

Twee masterstudenten vaktherapie drama acteren op het podium

Bovengemiddeld goed

De masteropleiding Vaktherapie van de HAN scoort bovengemiddeld goed, met name op de volgende aspecten:

  • Inhoud: het studiemateriaal en het niveau van de opleiding als geheel;
  • Docenten: de inhoudelijke en didactische kwaliteiten en de begeleiding en betrokkenheid van docenten;
  • Voorbereiding loopbaan: de manier waarop de opleiding studenten voorbereidt op de beroepspraktijk.

Een resultaat waar we als opleiding heel blij mee zijn.

Keuzegids

De Keuzegids Masters 2023 vergelijkt alle masteropleidingen aan Nederlandse hogescholen en universiteiten en baseert zich op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022. Masterstudenten beoordelen hun opleiding op 5 thema’s: inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer.