Dreigend tekort aan logopedisten

De vraag naar logopedisten is groter dan ooit. Door ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingsgroei door migratie hebben steeds meer groepen mensen problemen met spraak, slikken en gehoor. Tegelijkertijd stagneert de instroom bij de logopedieopleidingen, ook bij de HAN.

Omroep Gelderland over tekort aan logopedisten en dalende instroom opleidingen

Er is dan ook een groot dreigend tekort aan logopedisten die kinderen en volwassenen helpen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Daarom is de campagne ‘Logopedie. Want wie gehoord wordt, wordt gezien.’ gelanceerd. Het doel? Meer jongeren enthousiast maken voor het beroep van logopedist.

Veranderende rol van logopedisten

Communicatie wordt alsmaar belangrijker om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Pas als je je stemgeluid kunt laten horen en kunt deelnemen aan interacties, lijk je mee te tellen. Dat maakt logopedisten van groot maatschappelijk belang. Logopedisten helpen mensen om hun behoeften en mening te uiten, met zelfvertrouwen te communiceren én om de communicatie met anderen te verbeteren of – bij bijvoorbeeld dementie of afasie – zo goed mogelijk gaande te houden.

De rol van de logopedist is door ontwikkelingen de afgelopen jaren sterk veranderd. De nadruk komt steeds meer te liggen bij het ondersteunen van de communicatieve participatie van individuen en het bevorderen van een inclusieve samenleving.

Een bezoek aan HAN Logopedie

Omroep Gelderland over het tekort aan logopedisten

Steeds meer communicatieve problemen

Die veranderende rol komt doordat steeds meer groepen moeite hebben om zich verbaal en non-verbaal goed te uiten. Denk aan kinderen met een taalachterstand, migranten voor wie de Nederlandse taal een barrière is of mensen die door ziekte of letsel moeite hebben met spreken, slikken en/of ademen. Zo hebben 1,3 miljoen Nederlanders van 16 tot 65 jaar moeite met taal. Dat aantal neemt de laatste jaren toe. Ook hebben ruim 260.000 kinderen een taalontwikkelingsstoornis.

Daarnaast is er door vergrijzing een enorme stijging van het aantal mensen met dementie en bijbehorende communicatieproblemen; dit zullen naar schatting meer dan een half miljoen mensen zijn in 2040. Tel daar nog 30.000 Nederlanders met afasie bij op. Los daarvan zien we dat er ook bij professionele sprekers uit de creatieve sector en het bedrijfsleven een groeiende behoefte is aan training om hun stem- en spraakgebruik te verbeteren. Al deze mensen hebben baat bij logopedie.

Te eenzijdig beeld van het beroep

Ondertussen wordt bij het beroep van logopedist nog steeds vooral gedacht aan professionals die kinderen begeleiden bij taal- en spraakproblemen. Dat te eenzijdige beeld van het vak is één van de verklaringen waarom de toestroom bij logopedie-opleidingen achterblijft. Het beroep is in werkelijkheid veel breder. Afgestudeerd logopedisten kunnen bijvoorbeeld ook werken bij een ziekenhuis of revalidatiecentrum, bij gemeenten, op scholen of zelfs in het bedrijfsleven.

Hart van Nederland bezocht oud-student Logopedie Robin

Hart van Nederland bezocht alumna Robin in haar logopedische praktijk. Zij behandelt daar mensen van jong tot oud, waaronder Sarah. Sarah had een vraag op het gebied van Stem en transgenderzorg, ook een onderdeel van logopedie. Bekijk het tv-item van Hart van Nederland. 

Radio-item op Omroep Gelderland met docent Logopedie

Woensdag 1 maart was er een radio-item op Omroep Gelderland over dit onderwerp. Logopedist en docent Sanne Diepeveen voerde het woord. Beluister het radio-item van Omroep Gelderland over het tekort aan logopedisten.

Campagne voor meer toestroom nieuwe logopedisten

De toenemende behoefte aan logopedisten maakt het extra zorgwekkend dat de instroom bij logopedie-opleidingen achterblijft. Daarom zijn de samenwerkende logopedie-opleidingen en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) de campagne “Logopedie. Want wie gehoord wordt, wordt gezien.” gestart. Het doel is om meer jongeren en volwassenen te enthousiasmeren over het veelzijdige beroep van logopedist, om zo de instroom bij hbo-opleidingen te vergroten.

Past Logopedie bij jou?

Op de campagnesite Kies Logopedie zijn onder andere minidocu’s te zien die het belang van logopedie voor de kwaliteit van leven van mensen onderstreept. Ook is hier meer uitleg te vinden over de opleiding en beroepsopties. 

student op laptop geel uitzoeken regelen
draw-cta-title