De maatschappelijke rol van de mondhygiënist

Docent Mondzorgkunde Renee Jenniskens zag een paar jaar geleden de maatschappelijke rol van onder andere de mondzorgprofessional al dichterbij komen. In combinatie met de affiniteit voor kindertandheelkunde was dit voor haar in 2018 de reden om haar pijlen te richten op de master Dental Public Health aan de Universiteit van Manchester.

Renee Jenniskens in een praktijk

Ze werkte tijdens de masterstudie deeltijd 3 jaar samen met collega's van over de hele wereld. Public health is in andere delen van de wereld zoals Engeland veel groter opgezet vanuit meerdere disciplines. “Het is interessant om te zien hoe de zorg in andere delen van de wereld georganiseerd is en hoe wij kunnen leren van andere ‘public health approaches’.

Maatschappelijke leerlijn ontwikkelen

Renee trok de kennis die ze tijdens de master opdeed snel de opleiding Mondzorgkunde in. Inmiddels heeft ze samen met haar collega’s voor het 1e en 2e jaar Mondzorgkunde en de bachelor van Tandheelkunde, de maatschappij leerlijn ontwikkeld en de brede blik naar buiten vormgegeven.  “Binnenkort gaan we met de andere jaren aan de slag. Hierdoor brengen we meer teweeg op het gebied van lifestyle en samenwerking. Studenten leren veel meer over de impact van bijvoorbeeld het gezin en omgeving op (de ontwikkeling van) het kind.  Zo hebben we met de minor Mondgezondheid en gedrag van 0-18 jaar de samenwerking gezocht met pedagogiek, logopedie, voeding en diëtetiek en gaan we voorlichting geven op opvanglocaties van vluchtelingen in samenwerking met de GGD Gelderland en Dokters van de Wereld,” vertelt ze trots en licht toe: “Met een goede samenwerking kunnen we samen grote projecten aan.” 

Renee Jenniskens in Manchester

Grote projecten

Studenten leren vandaag de dag veel beter dan voorheen wat er speelt in de samenleving. Ze kijken wat ze als mondhygiënist kunnen betekenen in het geheel en leren van elkaars expertise. Renee verduidelijkt: “Met de brede blik naar buiten en met oog voor het beroepsspecifieke waar we uniek in zijn.”
Mooie verbindingen worden al gecreëerd. Zo is Renee voor het onderdeel kindertandheelkunde projectleider bij de opleiding Tandheelkunde en opleiding Mondzorgkunde. “Erg mooi dat een mondhygiënist als projectleider voor verbinding kan zorgen tussen beide opleidingen die in het werkveld ook heel nauw samenwerken Het gaat de goede kant op,” lacht ze.

De mondhygiënist moet zelfstandig blijven, maar wel in samenwerking met partners”

Een cariësvrije generatie, een mooie droom

Renee streeft ernaar mondzorgprofessionals af te leveren die de capaciteit hebben om te zien in wat voor wijk en met welke populatie ze werken en daar passende projecten bij op te zetten. Kleinschalige implementaties kunnen al veel impact hebben! Het zijn professionals die patiënten weten te bereiken die niet zo snel naar de praktijk komen. Ze stellen zich de vraag hoe ze impact kunnen maken in de wijk zodat de mondzorg verbetert. Ze doen er bijvoorbeeld alles aan om ouders bewust te maken dat kinderen vanaf de doorbraak van het eerste tandje al door een mondzorgprofessional gezien dienen te worden om zo, zoveel als mogelijk is te streven naar een cariësvrije generatie. “Dat zal altijd mijn doel blijven, of dat haalbaar is, is een tweede.”

Elkaars disciplines versterken

Renee ziet een mooie toekomst voor de mondhygiënist. Ze blikt vooruit: “Ik hoop dat we een zelfsturende, maar samenwerkende functie behouden en dat we straks nog sterker staan als (mond)zorgprofessional. Hopelijk kunnen we de samenwerking met andere disciplines doorontwikkelen zodat we elkaars expertise nog verder versterken en dan met de blik naar buiten zodat we met meer zorgprofessionals bredere vraagstukken kunnen aanpakken.” Ze herhaalt nog maar eens: “Met behoud van de beroepsspecifieke in de verbetering van de mondgezondheid.” 

Masterkliniek verder doorontwikkelen

De maatschappelijke beweging die mondhygiënisten nu tijdens de studie maken, sluit nog niet helemaal aan op het werkveld. “De vraag vanuit de praktijk is vooral patiënten behandelen, omdat er ook een tekort is aan mondzorgprofessionals, maar het zou toch mooi zijn als er nog meer ruimte komt en we studenten in elk geval kunnen aanwakkeren om breder te kijken en bijvoorbeeld (preventie) initiatieven in te zetten in en buiten de praktijken.” Ze besluit: “Hopelijk wordt de masterkliniek, het unieke concept van samenwerking tussen tandheelkunde en mondzorgkunde studenten, nog verder doorontwikkeld. Toen ik 8 jaar geleden de opleiding Mondzorgkunde volgde aan de HAN werkten we alleen in het laatste jaar samen met tandheelkunde uit jaar 6. Nu doen de studenten dat van jaar 3 tot 6. Geweldig!”

Renee Jenniskens

Renee studeerde in 2015 af aan de opleiding Mondzorgkunde op de HAN. Ze is daarna direct bij de HAN als docent aan de slag gegaan en heeft vrijwel aansluitend het pakket didactische bekwaamheid en kwalificatie examineren gehaald. Ze bouwde tussen 2015 en 2021 expertise op als mondhygiënist in meerdere praktijken, maar altijd met affiniteit voor de doelgroep tussen de 0-18 jaar. In 2018 volgde ze een jaar academisch Engels aan de Radboud Universiteit. Dit was nodig om in 2019 toegelaten te worden tot de master in Manchester.  Sinds september 2022 heeft ze na hele drukke jaren werken en studeren haar master afgerond.

Portretfoto van Renee Jenniskens

Mondzorgkunde 50 jaar

De opleiding Mondzorgkunde bestaat 50 jaar. En dat gaan we vieren! Dat doen we onder meer met een artikelenreeks waarin we met docenten, studenten, onderzoekers en praktijkpartners terugblikken op en vooruitkijken naar de opleiding.