51 Nieuwe Physician Assistants aan de slag

Diploma-uitreiking donderdag 9 maart

Donderdag 9 maart ondertekenden 51 (para)medische professionals in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s en mentoren uit het werkveld, hun diploma van de Master Physician Assistant (MPA). In 2020 begonnen, konden zij de titel Master of Science (MSc) vanaf die dag achter hun naam zetten.

506657 De nieuwe lichting Physician Assistants, in maart 2023 afgestudeerd aan de Master Physician Assistant bij de HAN.

18e cohort

Het is het 18de cohort dat bij de HAN aan de MPA afstudeert. Negen studenten van deze groep studeren later af. Veel instellingen - van ziekenhuizen en asielcentra tot huisartspraktijken en behandel- en expertisecentrum voor ouderen – hebben met deze nieuwe lichting afstudeerders medische experts van hoge kwaliteit in huis die artsentaken kunnen overnemen.

Scriptieprijs

Ieder jaar reikt de MPA bij de diplomering tevens de scriptieprijs uit aan de Physician Assistant (PA) voor beste onderzoek en scriptie. Van de vijf genomineerden kwam dit jaar het onderzoek en de scriptie van Mieke Peters-Verhoeven als beste uit de bus. Als PA bij Klinische Genetica in het Radboudumc in Nijmegen onderzocht zij het effect van werken met een familieconsulent bij het informeren van familieleden bij erfelijke kanker. Sinds 2019 heeft het Radboudumc deze vorm van begeleiding geďntroduceerd. Of deze nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk leidde tot meer verwijzingen voor DNA-onderzoek van belanghebbende familieleden?

Winnares Mieke Peters-Verhoeven

De scriptie van Mieke sprong er voor de jury uit vanwege onder andere de sterke vergelijking met andere studies, de goede discussie, het overstijgend schrijven, goed doordacht onderzoek en goede rapportage van wat een klinisch relevant resultaat zou zijn. En als belangrijke reden werd ook genoemd: het kritisch durven kijken naar het eigen handelen van de afdeling met de vraag of een ingezette beleidsverandering ook profijt heeft gehad. 

Meerwaarde

De behoefte aan PA’ers is groot en groeit nog steeds. Nieuw doelmatigheidsonderzoek laat zien dat de inzet van een PA aantoonbaar meerwaarde heeft. Volgens de onderzoekers is er geen groot effect op de maatschappelijke kosten, maar wel hogere kwaliteit van zorg en meer tevredenheid bij artsen. Opleidingscoördinator Geert van den Brink: ‘Na 2,5 jaar opleiding is volgens zowel de student als de geneeskundige begeleider (mentor), de toepassing van medische kennis ‘aan bed’ boven verwachting’. Of zoals een mentor het verwoordde: ‘Met een veel kortere opleiding doen ze ruim 80% van de dingen waar ik veel langer voor heb moeten leren’.

Volwaardige beroepsgroep

De PA is relatief nieuw in Nederland, maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardige beroepsgroep. PA’ers hebben een zelfstandige rol in de patiëntenzorg en leveren een wezenlijke bijdrage aan de continuďteit en kwaliteit van de zorg. ‘Mits ze op hun afdeling goed worden ingezet’, aldus Van den Brink.

Alle onderzoeken en innovaties gebundeld

Het onderzoek van de winnaar Mieke Peters net als die van de andere studenten zijn gebundeld in het speciaal voor deze gelegenheid uitgebrachte afstudeerboekje ‘Physician Assistants in beeld’. ‘Voor de afgestudeerden een mooi aandenken, voor werkgevers en belangstellenden een goed overzicht van instellingen, onderzoeken, resultaten en innovaties’, aldus de opleidingscoördinator Geert Van den Brink.

506657 De nieuwe lichting Physician Assistants, in maart 2023 afgestudeerd aan de Master Physician Assistant bij de HAN.