Nieuwe Smart Lean studentprojecten

Binnen het Lectoraat Lean en World Class Performance voeren we continu onderzoeksprojecten uit in samenwerking met studenten en bedrijven. Deze periode (februari-juni) zijn weer een aantal interessante projecten gestart die we graag kort toelichten: 1. Demontage Philips koffieapparaat 2. Operations digital shadow in smart assemblage cel 3. Qube projecten: Flexible Tool Changer én MobiQube.

492181 Presentaties en demonstraties van HAN-studenten bij de smart u-shaped assembly cell tijdens het HAN Lean Event

Demontage Philips koffieapparaat

Vanuit life cycle management onderzoeken we voor Philips de ‘end of life’ fase, waarbij we de milieu-impact van een koffiezetapparaat proberen te verlagen. Aandachtspunten in dit verkennend onderzoek zijn o.a. de retourlogistiek en de demontage. 3e-Jaars studenten van de opleiding Industrieel productontwikkeling (IPO) en Werktuigbouwkunde (WTB) werken samen aan deze opdracht.

Operations digital shadow in smart assemblagecel

Met een digital shadow van een assemblagecel wordt met sensoren real-time data verzameld vanuit de cel. Deze data wordt samen met data uit het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem ingeladen in een simulatiemodel (Plant Simulation) waarmee een voorstel wordt gemaakt voor nieuwe gewijzigde en verbeterde planning. Hiermee kan beter ingespeeld worden op de gewijzigde situatie.

Een proof-of-concept van afgelopen jaar heeft laten zien dat met inzet van een digital shadow de output van een assemblagecel kan worden verhoogd. Dit nieuwe project heeft tot doel om van dit concept een demo-omgeving te realiseren op de campus in Arnhem. Studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven kunnen hier dan leren hoe een digital shadow in de praktijk werkt en hoe deze wordt ontwikkeld. Uitdaging hierbij is om te komen tot een goede architectuur (bouwtekeningen) en inzicht in welke afwegingen gemaakt moeten worden. Het project wordt uitgevoerd door 3e-jaars studenten Technische Bedrijfskunde (TBK) en Bedrijfskundige Informatica & Management (BIM).

Qube projecten: Flexible Tool Changer en MobiQube

Het Flexible Tool Changer project en het MobiQube project zijn gericht op het vergroten van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van robots in hoog- en laagvolume productieprocessen. Bij deze projecten zijn 2e-jaars studenten werktuigbouwkunde (WTB) en Embedded System Engineering (ESE) betrokken. Projecten worden uitgevoerd op de Qube, een modulaire robotoplossing waarbij verschillende modules gemakkelijk kunnen worden gekoppeld aan de Qube.

Het project Flexible Tool Changer project richt zich op de ontwikkeling van modulaire robot tooling voor de Qube deltapicker robot. Het doel is om een flexibele gereedschapswisselaar te ontwikkelen voor toepassingen met een lage belasting die compact en goedkoop is. De huidige gereedschappen zijn vaak duur en meestal ontworpen voor één specifieke oplossing waardoor het proces niet flexibel is.

Het MobiQube project richt zich op het mobiel maken van de Qube waarbij deze autonoom kan bewegen tijdens de productie. De beperkte mobiliteit van huidige robots beperkt hun vermogen om op meerdere locaties te worden gebruikt wat leidt tot inefficiënt gebruik. Het doel van het project is om een mobiliteitsmodule te ontwikkelen voor de Qube zodat deze gemakkelijk kan worden verplaatst kan worden verschillende productiestations. Dit maakt snelle aanpassingen tijdens de productie mogelijk.

460364 Opstelling van de qube

Meer informatie

Wilt u ook studenten inzetten voor onderzoek binnen uw bedrijf? Of heeft u actuele vraagstukkken rond procesoptimalisatie, Lean en continu verbeteren? 

Neem dan contact op met:
Stef Tiggeloven, docent-onderzoeker en coördinator van het HAN Lean QRM Centrum
Hij vertelt u graag meer over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden. 

S.Tiggeloven@han.nl

 

Ook interessant

Digital shadow op de HAN een feit

Drie studenten Technische Bedrijfskunde en twee studenten Embedded System Engineering hebben een Digital Shadow ontwikkeld van de U-Shaped Assembly Cell (USAC). Deze blog neemt u mee in de ontwikkeling en de mogelijkheden van de Digital Shadow.

273065 Videostill digital twin gaat over meer dan slimme technologie

Hoe modulariteit zorgt voor flexibiliteit

Dit artikel legt uit hoe de Qube ervoor zorgt dat automatisering effectief, winstgevend en gemakkelijk toegepast kan worden in high variety & low volume assemblageprocessen.

460367 Illustratieve foto van opstelling qube