Kan de innovatie die er nog niet is, mag het, moet het?

Ingenieurs gaan er vaak van uit dat alles is toegestaan, tenzij het expliciet verboden is. Juist deze mindset zorgt voor innovatie. Toch vergeten ze iets over het hoofd. Want hoe verhoudt de mindset van ingenieurs zich tot de juridische kaders?

342831 CE-Innovation_workspace_2021_MHF5856, 2 jongens, demonstratie, nieuwe technieken, toelichten, presenteren

Het is voor juristen immers moeilijk wetgeving te maken voor innovaties die er nog niet zijn. Daardoor wordt wetgeving vaak pas opgesteld nadat innovaties worden toegepast. Maar zelfs als een innovatie past binnen de juridische kaders, is de vraag of een innovatie ook maatschappelijk gewenst is.

Hoe ethisch is de innovatie?

HAN-onderzoekers Marith Dieker, Lieske van Wifferen, Ellen Lakens-van Veldhoven en Theo Theunissen leiden toekomstige professionals op die zijn gespecialiseerd in respectievelijk engineering en automotive, rechten, informatica en mediadesign.

In dit artikel pleiten zij ervoor om al in de opleiding van jonge professionals aandacht te besteden aan de consequenties van hun oplossingen en innovaties, om ook de ethische vraag te stellen over de wenselijkheid van hun ideeën. Dit denkproces kan goed worden aangejaagd door 3 ogenschijnlijk simpele vragen over de innovatie te stellen:

  1. Kan het?
  2. Mag het, en zo ja,
  3. Moet het dan ook?

Zij exploreren deze vragen met de zelfrijdende auto als casus.

Een verkorte versie van dit artikel is ook te lezen in de gedrukte februari-editie van het tijdschrift AG Connect, een vakblad voor mensen in de IT.

Bron: AG Connect

Wil je meer informatie?

Je kunt contact opnemen met:

Marith Dieker

466884 Marith Dieker is onderzoeker bij het Lectoraat Automotive Research

Onderzoeker HAN Automotive Research

Lieske van Wifferen

33149 Portret docent testimonial, economie, hbo rechten, finance

Hoofddocent HBO-Rechten (straf- en strafprocesrecht)

Ellen Lakens-van Veldhoven

456640 Portret Ellen Lakens Onderzoeksgroep

Hoofddocent HBO-Rechten

Theo Theunissen

455357 Portretfoto van Theo Theunissen, onderzoeker bij het lectoraat Model bases infomation systems.

Senior docent en onderzoeker IT en Mediadesign