“De veranderingen binnen de mondzorg zijn groot”

De veranderingen rondom het vak en de opleiding Mondzorgkunde zijn groter dan ooit. Agnes van Boxtel is al 30 jaar actief betrokken bij dit vak en is sinds 10 jaar academiemanager met aandachtsgebied Mondzorgkunde. Ze blikt terug op de veranderingen van de afgelopen jaren.

praktijkruimte mondzorgkunde

“De bal is pas echt gaan rollen sinds mondhygiënisten wettelijk de bevoegdheid kregen om bepaalde handelingen zelfstandig te verrichten zonder tussenkomst van de tandarts,” begint Agnes. De voorbehouden handelingen waar ze op doelt, zijn ‘verdoving zetten’, ‘gaatjes vullen’ en ‘röntgenfoto’s maken’. “We leiden daar binnen de opleiding Mondzorgkunde al sinds 2006 voor op, maar dankzij de officiële BIG-registratie die er nu aanhangt, heeft de mondhygiënist volledige zelfstandigheid op het deskundigheidsgebied. En dat biedt perspectief.”

Maatschappelijke rol van mondhygiënist

Met alle opleidingen Mondzorgkunde en Tandheelkunde van het land én met de beroepsvereniging is een nieuw raamplan ontwikkeld. In de taakherschikking is de positie en het belang van de mondhygiënist sterk weggezet. Agnes speelde daar een grote rol in. “Ik heb altijd samen met de beroepsvereniging gestreden voor de positie van de mondhygiënist. Ik heb bijvoorbeeld een helder beeld bij de maatschappelijke rol van de mondhygiënist en dat wilde ik prominent in het raamplan hebben staan zodat het een stevige plek zou krijgen in het hart van het vak.” Dat is gelukt. En om de prominente rol van de mondhygiënist consequent door te voeren, heeft ze haar visie doorgetrokken naar de opleiding.

Ik heb altijd samen met de beroepsvereniging gestreden voor de positie van de mondhygiënist."

Van toetscultuur naar feedbackcultuur

Naast de veranderingen in het beroep, zijn er ook didactisch ontwikkelingen. Zo is de visie op toetsing veranderd. “We hebben op basis van het raamwerk met de opleiding een nieuw visie document gemaakt en daarmee een vernieuwd curriculum ontwikkeld, wat sinds september 2022 voor de 1e jaarsstudenten Mondzorgkunde van start is gegaan. De toetscultuur waarin student van toets naar toets studeert en de student op 1 bepalend moment een vaardigheid moet laten zien, is veranderd in een feedbackcultuur waarbij het leerproces, veel meer bij de student ligt en het geheel vanuit meerdere momenten en perspectieven wordt bekeken. De docent is nu een studiecoach die bijstuurt in plaats van oplegt wat de student moet doen. Voor iedereen veel relaxter. We zijn goed doordacht en consistent begonnen. Over 3 jaar studeert de eerste lichting af. De visitatie die net achter de rug is, was zeer positief.”

Bredere gezondheidsprofessional

Agnes schetst: “Vandaag de dag wordt er echt iets anders gevraagd van een mondhygiënist dus hebben we andere accenten gelegd in de opleiding. Mondhygiënisten hebben namelijk veel meer dan voorheen een preventieve en maatschappelijke rol. Het is niet langer alleen werken in behandelkamer en binnen de eigen beroepskolom. Nee, mondhygiënisten trekken de wijk in. Bijvoorbeeld naar wijk- en buurtcentra en naar zorg- en verpleeghuizen.”

Agnes zegt trots: “In het eerste jaar leren studenten Mondzorgkunde in het nieuwe curriculum al een wijkscan maken. Ze ontdekken hoe het zorg- en welzijnsdomein eruitziet, hoe een wijk is ingericht en welke partijen ze tegen kunnen komen. We leiden hiermee op voor een bredere gezondheidsprofessional.”

studenten met labjas door gang

Dubbele vergrijzing

De afgelopen paar jaar zijn verschillende ontwikkelingen mooi samengekomen. De extra handelingen die een mondhygiënist van de tandarts kan overnemen, geeft ruimte voor samenwerking. Dat is hard nodig, want tandartsen kunnen bijvoorbeeld de dubbele vergrijzing niet alleen behapstukken. “Ik zie de mondhygiënist als spin het web die doorverwijst naar de tandarts als het de expertise van de mondhygiënist overstijgt. Mondhygiënisten worden naast het bekende deskundigheidsgebied, meer mondcoaches die bijvoorbeeld verzorgenden uitleggen wat te doen met het gebit van ouderen die vaak nog deels hun eigen tanden hebben als ze een verzorgings- of verpleeghuis ingaan.”

Mondig zijn

Agnes vertelt over een geriatrisch arts die maar niet kon achterhalen wat er mis was met een patiënt. Uiteindelijk zat het probleem in de mond. De arts liet de gebitssituatie zien als wond op een arm. “Iedereen zou direct naar het ziekenhuis rennen, maar in de mond herkennen we dit niet en dat accepteren we. Het belang van een goede mondgezondheid wordt nog steeds niet altijd gezien. We besteden in de opleiding niet voor niets aandacht aan het mondig maken van de mondhygiënist zodat ze makkelijker een voet tussen de deur krijgen.”

Agnes vervolgt: “Dus ieder z’n expertise met op het snijvlak een samenwerking. Dat zou ideaal zijn. Zo leiden we al jaren op. Onze 3e en 4e-jaarstudenten werken in een masterkliniek samen met studenten tandheelkunde uit het 4e, 5e en 6e jaar. Samen zijn ze vanuit de Radboud Universiteit verantwoordelijk voor ongeveer 800 patiënten. Ze maken samen plannen en verdelen de zorg. Ze kennen elkaar en elkaars expertise al voordat ze afstuderen. “Deze manier van scholen is uniek in de wereld,” weet Agnes.

Agnes van Boxtel

Agnes deed zelf de 2-jarige opleiding Mondzorgkunde en heeft deze later ge-update naar een bachelor-niveau. Na haar studie ging ze in het tandheelkundegebouw aan de slag op de afdeling parodontologie. Ze werd onder meer ingezet voor post-academisch onderwijs voor tandartsen. Daar ontwikkelde ze de liefde voor het onderwijs. Ze haalde in 2 jaar haar eerstegraads bevoegdheid en parallel daaraan werd ze kliniekcoördinator bij de opleiding Mondzorgkunde en kwam ze in de curriculumcommissie. In 2012 werd ze hoofd opleiding Mondzorgkunde dat sinds 2020 de naam ‘academiemanager’ draagt. Agnes heeft altijd een eigen praktijk gehad. Toen ze in 2012 een intensieve master ging volgen, nam ze afscheid van haar praktijk.

Agnes van Boxtel

Mondzorgkunde 50 jaar

De opleiding Mondzorgkunde bestaat 50 jaar. En dat gaan we vieren! Dat doen we onder meer met een artikelenreeks waarin we met docenten, studenten, onderzoekers en praktijkpartners terugblikken op en vooruitkijken naar de opleiding.