Aandacht voor financiële gezondheid medewerkers in het mkb

Het afgelopen jaar hebben meer Nederlanders te maken gekregen met financiële problemen. De stijging van energieprijzen en de hoge inflatie leggen de financiële kwetsbaarheid van huishoudens extra bloot.

298299 Armoede in beeld. Geld tellen

Financieel en lichamelijk ongezond

Onderzoek van Deloitte[1] toonde aan dat 24% van de Nederlandse huishoudens financieel ongezond is en nog eens 25% financieel kwetsbaar. Voor werkgevers is dat een direct probleem. Personeel met financiële zorgen is vaker ziek en minder productief. Voor de Rabobank kring Gelderland-Zuid reden om extra onderzoek te laten doen naar dit vraagstuk. En dan met name naar de rol die de mkb-adviseurs kunnen vervullen bij het bespreekbaar maken van financiële gezondheid bij hun klanten.

[1] Deloitte (2021) in samenwerking met ING, Nibud en Universiteit Leiden, In balans, samen op weg naar een financieel gezond Nederland, november 2021

Artikel "Aandacht voor financiële gezondheid van medewerkers in het mkb

Thijs Hermans, student Bedrijfskunde aan de HAN, is hier onder begeleiding van dr. Fred de Jong, associate lector Sustainable Finance & Tax, mee aan de slag gegaan. De belangrijkste bevindingen hebben zij opgenomen in het artikel “Aandacht voor de financiële gezondheid van medewerkers in het mkb”.

Lees het volledige artikel

Meer weten? Samenwerken?

Meer weten over dit onderzoek of samenwerken in praktijkgericht onderzoek? Neem contact met ons op!

► associate lector Fred de Jong | Fred.dejong@han.nl

Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax 

► Centrum Meervoudige Waardecreatie | han.nl/cmw

298299 Armoede in beeld. Geld tellen
Financiële ongezondheid heeft negatief effect op lichamelijke gezondheid

Contact