Hoe motiveer je jongeren om meer boeken te lezen?

In een samenwerking tussen bibliotheek Rozet in Arnhem en de HAN-lerarenopleiding Engels wordt naar het antwoord op deze vraag gezocht. Het resultaat is te zien in Rozet: geheel door studenten ingerichte experiences rondom maatschappelijke thema’s.

489705 In bibliotheek Rozet in Arnhem hebben studenten van de HAN lerarenopleiding experiences ingericht rondom maatschappelijke thema's.

Jelly van Rinssum, docent bij de lerarenopleiding Engels: “Het is belangrijk dat jongeren blijven lezen, niet alleen om hun leesvaardigheid in het Nederlands of Engels op niveau te houden, vooral ook om ze er plezier aan te laten beleven. Daar hebben ze profijt van in de studie die ze later gaan volgen en in hun verdere leven. Jarenlang is gedacht dat als je jongeren maar zo goed mogelijk technisch goed leert lezen, ze dan blijven lezen. Dat is niet zo. Met experiences met posters, installaties, workshops en bijvoorbeeld de mogelijkheid om een quiz of wedstrijd te doen, wakker je vooral de nieuwsgierigheid naar en plezier in lezen aan.”  

Pitchen bij de Rozet

De studenten van de lerarenopleiding Engels die voor deze studieopdracht (behorend bij het vak Young Adult Fiction) geselecteerd worden, bestuderen eerst op welke manier leerlingen op scholen gestimuleerd kunnen worden om Engelse jeugdliteratuur te lezen. Daarna kiezen ze een maatschappelijk thema waarmee zij denken de jeugd aan te kunnen spreken en waar zij creatief mee aan de slag kunnen. Thema’s die aan bod zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld ‘magic’, ‘murder mystery’ en ‘body positivity’. Daarna presenteren ze hun creatieve uitwerkingen rondom het thema aan Rozet. 

489704 In bibliotheek Rozet in Arnhem hebben studenten van de HAN lerarenopleiding experiences ingericht rondom maatschappelijke thema's.

Betekenisvol leren

Van Rinssum: “Studenten leren het meest als ze niet alleen maar in een collegezaal zitten, maar in de praktijk en voor echte opdrachtgevers aan de slag kunnen. En als het resultaat van dat leren dan ook nog zichtbaar is. We zijn heel blij dat we hen dit, samen met Rozet, kunnen bieden.”

Levi Smits, medewerker Rozet en voormalig student van de lerarenopleiding Engels:De samenwerking met de docentenopleiding Engels is voor ons interessant omdat het ook een daadwerkelijke samenwerking betreft. Wij bieden de opleiding een betekenisvolle leeromgeving voor hun studenten, en de studenten bieden ons hun kennis van de doelgroep en natuurlijk hun vakkennis. Hierdoor ontstaan magische experiences op de biebvloer waardoor jongeren sneller geneigd zijn een kijkje te nemen. Het vak Young Adult Literature is in deze tijden van ‘ontlezing’ onder jongeren van onschatbare waarde, en door het faciliteren van deze experiences wisselen de studenten kennis met ons uit en krijgen zij tegelijkertijd een podium waar zij mogen laten zien hoe zij jongeren kunnen bereiken op allerlei creatieve manieren. Hier kunnen ze allerlei competenties die ze zich tijdens de opleiding eigen maken inzetten. 

Leraar Engels worden?

Wil je ook leraar Engels worden? Je kunt deze hbo-opleding zowel in voltijd als deeltijd volgen.